ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی (programming) (ویدئوهای رایگان از سایت های انگلیسی زبان)
بستن دسته بندی
۶۰
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۰ آموزش)
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی شیء گرا (Object Oriented) - مجموعه Object Oriented Design
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی شیء گرا (Object Oriented) - مجموعه Object Oriented Design
11
مجموعه ویدئوهای آموزشی بازسازی کد (Code Refactoring)
مجموعه ویدئوهای آموزشی بازسازی کد (Code Refactoring)
18
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی چند هسته ای (مباحث اولیه) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.189 Multicore Programming Primer, January (IAP) 2007
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی چند هسته ای (مباحث اولیه) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.189 Multicore Programming Primer, January (IAP) 2007
31

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
برنامه نویسی (Programming)
بستن دسته بندی
۵
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
توابع (Function)، در برنامه نویسی (Programming)
توابع (Function)، در برنامه نویسی (Programming)
0
کار با فایل ها، در برنامه نویسی (Programming)
کار با فایل ها، در برنامه نویسی (Programming)
1
کاراکترها (Character)، در برنامه نویسی (Programming)
کاراکترها (Character)، در برنامه نویسی (Programming)
1
کدهای معادل کاراکترها، شکلک ها و ... ، در برنامه نویسی (Programming)
کدهای معادل کاراکترها، شکلک ها و ... ، در برنامه نویسی (Programming)
1
مباحث عمومی در برنامه نویسی (Programming)
مباحث عمومی در برنامه نویسی (Programming)
1