بستن دسته بندی
نمایش دسته بندی ها (۰ آموزش)

ثبت شکایات

برای ثبت شکایت در مورد برنامه های اندروید، در صفحه نمایش اطلاعات برنامه ها، گزینه ای با عنوان ((گزارش محتوای نامناسب)) وجود دارد که توسط آن می توانید شکایت خود از برنامه اندروید و محتوای آن را ثبت کنید.

برای موارد دیگر، به صفحه ((تماس با ما)) مراجعه نموده و در بخش موضوع پیام، عبارت ((شکایت)) را نوشته و در بخش متن پیام، شکایت خود از کلیدستان یا کاربران آن را مطرح نمایید. درج ایمیل برای پیگیری شکایت، الزامی است.