بستن منو
۴۱۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
7
بردارها و ماتریس ها در متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب
59
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
4
توابع در متلب
توابع در متلب
11
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
11
m-file ها در متلب
m-file ها در متلب
2
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی در متلب
رسم شکل های دو بعدی در متلب
19
رسم شکل های سه بعدی در متلب
رسم شکل های سه بعدی در متلب
13
رسم چند شکل با هم، در متلب
رسم چند شکل با هم، در متلب
6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
2
کار با شکل رسم شده، در متلب
کار با شکل رسم شده، در متلب
1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
15
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
1
عملیات های ریاضی، در متلب (MATLAB)
اعداد (Number)، در متلب
اعداد (Number)، در متلب
36
عملیات های ریاضی در متلب
عملیات های ریاضی در متلب
34
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
4
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
22
حلقه ها (for و while)، در متلب
حلقه ها (for و while)، در متلب
3
آرایه ها (Array)، در متلب
آرایه ها (Array)، در متلب
3
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
7
ساختارها (Structure)، در متلب
ساختارها (Structure)، در متلب
1
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
2
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
2
خطاهای رایج در متلب
خطاهای رایج در متلب
2
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
1
سیمولینک (Simulink) در متلب
سیمولینک (Simulink) در متلب
5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
7
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
18
تاریخ و زمان، در متلب
تاریخ و زمان، در متلب
6
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
3
توابع خاص، در متلب
توابع خاص، در متلب
2
حافظه (Memory)، در متلب
حافظه (Memory)، در متلب
3
برنامه های متلب آماده برای دانلود
برنامه های متلب آماده برای دانلود
1
Excel و متلب
Excel و متلب
2
مباحث عمومی در متلب
مباحث عمومی در متلب
20

791

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)

در هنگام رسم کردن برخی از شکل ها در متلب (MATLAB)، نیاز داریم که چندین رنگ (Color) متفاوت (یا در واقع، بازه ای از رنگ ها) در شکل به کار روند. همچنین معمولا سعی می شود که رنگ هایی (Color) (یا بازه ای از رنگ ها) که برای به کار رفتن در یک شکل انتخاب می شوند، متناسب باشند.

علاوه بر این، افراد مختلف، دارای سلیقه های متفاوت برای به کار بردن رنگ ها (Color) در شکل مورد نظرشان هستند. اما اینکه هر شخص مجبور شود که خودش چند رنگ مختلف (یا بازه ای از رنگ ها) را برای شکل مورد نظرش انتخاب کند، کمی سخت است و بهتر است که قبلا چندین مجموعه از رنگ ها (Color) تعریف شده باشد (هر مجموعه، شامل تعدادی رنگ متناسب با هم، یا بازه ای از رنگ ها) و وی تنها از بین مجموعه های مختلف رنگ ها (Color)، یکی را برای رسم شکل مورد نظرش، اننتخاب نماید.

وقتی می گوییم که چند رنگ (Color) متفاوت (یا در واقع، بازه ای از رنگ ها) برای رسم شکل به کار می روند، منظورمان این است که چون در نرم افزار متلب (MATLAB)، اطلاعات خود را به صورت اعداد داریم، هنگام رسم یک شکل بر اساس آن اعداد (شکل هایی که از رنگ ها برای متمایز کردن مقادیر عددی استفاده می کنند)، هر مقدار عددی، متناظر با یک رنگ (Color) در نظر گرفته می شود (بر اساس انتخاب رنگ ها (Color)).

در واقع بازه ای از اعداد را متناظر با بازه ای از رنگ ها (Color) در نظر خواهیم گرفت و یک جور نگاشت (Mapping) از اعداد به رنگ ها (Color) خواهیم داشت (تناظر یک به یک بین اعداد و رنگ ها). به همین دلیل، کلمه انگلیسی Colormap برای آن انتخاب شده است (ترکیب دو کلمه رنگ (Color) و نگاشت کردن (Map)).

بنابراین نرم افزار متلب (MATLAB)، یک سری مجموعه رنگ (انتخابی از چند رنگ، یا بازه ای از رنگ ها) را که طرح های رنگ آمیزی (Colormap) نامیده می شوند، تعریف کرده است که ما می توانیم هر یک از این طرح های رنگ آمیزی (Colormap) را برای رسم شکل مورد نظرمان، انتخاب کنیم.

در شکل زیر، طرح های رنگ آمیزی (Colormap) از پیش تعریف شده در متلب (MATLAB) را نمایش داده ایم ( کلید شماره 792 ) :

مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)

برای استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) برای رسم یک شکل، می توانیم نام آن طرح رنگ آمیزی (Colormap) را در پرانتز دستور colormap ذکر نماییم. به عنوان مثال، اگر طرح رنگ آمیزی (Colormap) با نام hsv را انتخاب کرده باشیم، باید دستور colormap را به صورت زیر به کار ببریم :

طرح رنگ

و یا به صورت زیر (نتیجه یکسان است) :

طرح رنگ

نکته

امکان تعریف طرح های رنگ آمیزی (Colormap) دلخواه توسط خود ما نیز وجود دارد ( کلید شماره 793 )، اما معمولا طرح های رنگ آمیزی (Colormap) که خود نرم افزار متلب (MATLAB) تعریف کرده است، مناسب و کافی می باشند.

نکته

دستور colorbar در متلب (MATLAB)، برای نمایش مقادیر متناظر با رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در کنار شکل، به کار می رود، بنابراین با استفاده از آن می توانید مقدار عددی متناظر با هر رنگ (Color) به کار رفته در شکل را متوجه شوید ( کلید شماره 2798 ).

نکته

اگر برای رسم شکل، هیچ طرح رنگ آمیزی (Colormap) مشخص نکنید، آنگاه نرم افزار متلب (MATLAB)، طرح رنگ آمیزی (Colormap) پیش فرض را به کار می برد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

یک ماتریس شامل مقادیر عددی مختلف را تعریف کرده و سپس آن را با یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) که انتخاب کرده ایم (طرح رنگ آمیزی با نام hsv)، رسم می کنیم :

طرح رنگ

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

دستور imagesc در متلب (MATLAB)، برای رسم مقادیر ذخیره شده در یک ماتریس، به صورت یک شکل رنگی (یک تصویر)، استفاده می شود ( کلید شماره 20 ).

دستور colorbar در متلب (MATLAB)، برای نمایش مقادیر متناظر با رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در کنار شکل، به کار می رود ( کلید شماره 2798 ).

نتیجه :

مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ
مثال

همان مثال قبل را این بار با طرح های رنگ آمیزی (Colormap) مختلف تکرار می کنیم تا بتوانید تفاوت ظاهری آنها را مشاهده نمایید (یک ماتریس شامل مقادیر عددی مختلف را تعریف کرده و سپس آن را در چندین پنجره شکل جداگانه، با طرح های رنگ آمیزی (Colormap) مختلف، رسم می کنیم) :

طرح رنگ

نام طرح های رنگ آمیزی (Colormap) را در یک آرایه رشته ای (String Array) با نام kelidestan_colormaps ذخیره کرده ایم و سپس در یک حلقه for ، در هر گام حلقه، یکی از طرح های رنگ آمیزی (Colormap) را برای رسم شکل به کار می بریم ( کلید شماره 30 ).

دستور length را برای به دست آوردن تعداد عناصر آرایه رشته ای (String Array) به کار برده ایم تا تعداد گام حلقه for را برابر با آن قرار دهیم.

دستور figure را در هر گام از حلقه به کار برده ایم تا یک پنجره شکل جدید باز شود و بنابراین شکل جدید، در آن رسم گردد (در غیر این صورت، شکل های جدید در همان اولین پنجره شکل که باز می شود، نمایش داده می شوند و بنابراین تنها یک شکل را در پایان اجرای کدهای متلب (MATLAB) مشاهده خواهیم کرد، در صورتی که باید به تعداد طرح های رنگ آمیزی (Colormap)، پنجره شکل داشته باشیم).

دستور title در متلب (MATLAB)، برای نمایش یک متن به صورت عنوان در بالای شکل، استفاده می شود (تا بدانیم که هر شکل، مربوط به کدام طرح رنگ آمیزی (Colormap) است).

نتیجه :

مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
مفهوم طرح رنگ آمیزی (Colormap) (انتخاب رنگ های متناظر با اعداد، برای به کار رفتن در هنگام رسم شکل) و نحوه استفاده از یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) در هنگام رسم شکل، با دستور colormap ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 2 2 0
sadaf
۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۰۲:۰۴

مطالب بسیار عالی و مفید هستند متشکرم 
اگر بخواهیم در نمودار  میله ای (bar) هر یک از خطوط میله ای رنگ متفاوت از یکدیگر داشته باشند آیا colormap تفاوت رنگ در چند bar plot میتواند ایجاد کند یا باید از دستور دیگری استفاده کنیم. بسیار ممنونم

admin
۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۱۰:۱۵

سلام.
می توانید رنگ های مورد نظرتان را به صورت دقیق، بر اساس تعریف رنگ RGB ، تعریف نمایید.
به عنوان مثال، کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم (منبع) :

کد پی‌اچ‌پی:
clear all
close all
clc

= [75 91 105 123 131];
figure;
bar(y,'FaceColor','flat');
 
xlabel('x')
ylabel('y')

%
Define the colors' RGB values in a matrix
col(1,:) = [1 0 0]; % -- red
col(2,:) = [0 1 0]; % -- green
col(3,:) = [0 0 1]; % -- blue
col(4,:) = [1 1 0]; % -- yellow
col(5,:) = [255 165 0]/255; % -- orange

b.CData = col; 


Flower

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۷۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Introduction to Programming with MATLAB Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
42
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
37
بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
انواع رسم شکل در متلب
انواع رسم شکل در متلب
24
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
3
GUI در متلب
GUI در متلب
6

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
موضوع تاریخ و زمان نویسنده آخرین ارسال تعداد پاسخ انجمن
تبدیل ماتریس از 100*100 به 99*99
۱۳۹۹/۰۷/۰۳, ۰۳:۱۵ ب.ظ
Bahram
ketab79
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
بدست آوردن ضرایب صورت و مخرج یک عبارت سمبلیک
۱۳۹۹/۰۶/۰۳, ۰۷:۲۵ ب.ظ
Mohammad MAhdi
Mohammad MAhdi
0 راهنمایی در مورد توابع متلب (MATLAB)
ماتریس در متلب با تعریف حلقه و درایه های متغیر
۱۳۹۹/۰۶/۰۲, ۰۹:۱۹ ق.ظ
soniaa
soniaa
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشکل عجیب در محاسبه رتبه ماتریس
۱۳۹۹/۰۵/۲۵, ۰۹:۳۰ ق.ظ
Mohammad MAhdi
Mohammad MAhdi
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
چگونه انتگرال ناسره در متلب بنویسم!
۱۳۹۹/۰۴/۲۴, ۱۰:۰۹ ق.ظ
Zahra-665
Zahra-665
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
انتخاب 100 نقطه رندوم در شش ضلعی
۱۳۹۹/۰۳/۲۵, ۰۱:۰۲ ب.ظ
Zahra-665
Zahra-665
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
چگونه یک شش ضلعی در متلب را رسم کنم؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۵, ۱۰:۲۱ ق.ظ
ehsan373
Zahra-665
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ساخت اپلیکیشن در متلب
۱۳۹۹/۰۳/۲۴, ۱۱:۰۸ ق.ظ
Moein
Moein
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
راهنمایی استفاده از بلوک stream input/output
۱۳۹۹/۰۳/۱۴, ۰۹:۳۱ ب.ظ
mashroti
mashroti
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ضروری: فراخوانی متغییر ها به صورت تصادفی (متلب - MATLAB)
۱۳۹۹/۰۳/۱۰, ۰۹:۲۴ ق.ظ
parsi
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار
۱۳۹۹/۰۱/۳۱, ۱۲:۲۰ ق.ظ
Sanazzz246
Sanazzz246
0 نرم افزار متلب (MATLAB)
سئوال در مورد نرم افزار متلب( فوری)
۱۳۹۹/۰۱/۲۴, ۰۸:۴۹ ب.ظ
hhh
hhh
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
بهینه سازی حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک
۱۳۹۹/۰۱/۱۸, ۰۱:۵۱ ب.ظ
mahyar2020
mahyar2020
0 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
کاربرد الگوریتم زنتیک (در متلب)
۱۳۹۹/۰۱/۰۷, ۰۶:۲۵ ب.ظ
MATLAB
alifadaie
9 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
نوشتن سری در متلب
۱۳۹۸/۱۲/۲۰, ۱۲:۴۷ ق.ظ
ehsan19
prjmarket
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
خیلی عجله ایی هست
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۹ ب.ظ
F.hamed
matlabi
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
پیغام خطای double
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۱ ب.ظ
maryam.m
matlabi
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مقایسه دو رشته در دو بانک اطلاعاتی
۱۳۹۸/۱۱/۲۸, ۰۳:۳۲ ب.ظ
mohamad228
mohamad228
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
قرار دادن درایه ها در ماتریس (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۱۰/۲۶, ۰۳:۵۸ ب.ظ
technoel
alichaji
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
استفاده از مطلب در C#
۱۳۹۸/۱۰/۱۸, ۰۶:۰۸ ب.ظ
sem
sem
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
خطای متلب (کمک فوری نیاز دارم)
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۲۹ ب.ظ
seyedi
reza_hrf
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار تابع دارای سیگما
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۱۸ ب.ظ
ebi74
reza_hrf
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
علت خطای Index exceeds the number of array elements
۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ۱۲:۳۷ ق.ظ
don-nn
don-nn
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ایجاد داده تصادفی با توزیع یکنواخت
۱۳۹۸/۰۹/۱۴, ۰۳:۳۹ ب.ظ
sgandomi.mina
sgandomi.mina
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
عدم اتمام اجرای برنامه محاسبه فاصله در متلب
۱۳۹۸/۰۹/۰۶, ۰۲:۳۳ ب.ظ
engineer100
engineer100
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)