آموزش PHP
دسته بندی ( ۱۹۸ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۱۹۸ آموزش)

چک کردن وجود یا عدم وجود یک عبارت (زیررشته - Substring) خاص در یک رشته (String)، به صورت حساس به بزرگ یا کوچک بودن حروف (Case-sensitive)، با تابع strstr ، در PHP

در این مبحث، قصد داریم روشی را برای فهمیدن وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص، در یک رشته (string) آموزش بدهیم.

قبلا در مباحث دیگری، تابع strstr را معرفی کرده بودیم. این تابع، یک رشته و یک کلمه (یا عبارت) را می گیرد و سپس آن کلمه را در رشته، یافته و بخشی از رشته را که قبل از آن کلمه است، حذف می کند. بر اساس عملکرد تابع strstr ، می توانیم روشی را برای فهمیدن وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص، در یک رشته، طراحی کنیم.

نکته

تابع strstr ، حساس به بزرگ یا کوچک بودن حروف (Case-sensitive) می باشد، اما اگر قصد دارید که همین عملکرد تابع strstr را به صورت غیر حساس به بزرگ یا کوچک بودن حروف (Case-insensitive) داشته باشید، می توانید تابع stristr ( کلید شماره 26468 ) را به کار ببرید.

برای درک روش مورد نظر، به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نتیجه :

مشاهده می کنید که مقدار true نمایش داده شده است و بنابراین، از این نتیجه، متوجه می شویم که کلمه مورد نظر ما، در رشته وجود داشته است.

مثال

نتیجه :

چون تابع strstr حساس به بزرگ یا کوچک بودن حروف (Case-sensitive) می باشد، مقدار false برگردانده می شود :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 427
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای توابع PHP

راهنمای توابع PHP بر اساس حرف اول تابع :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z