آموزش متلب (MATLAB)
۵۴۳ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)

به دست آوردن نام ردیف های (Row) یک جدول (Table)، با مشخصه Properties.RowNames ، در متلب (MATLAB)

در متلب (MATLAB)، با استفاده از مشخصه Properties.RowNames می توانیم نام ردیف های (Row) یک جدول (Table) را به دست آوریم. یعنی مثلا اگر جدولی با نام My_Table داشته باشیم، آنگاه عبارت زیر، نام ردیف های (Row) این جدول را برمی گرداند :

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

هنگام ساخت جدول (Table) با استفاده از دستور table ، نام های مورد نظرمان برای ردیف های (Row) جدول (Table) را با مشخصه RowNames تعیین کرده ایم ( کلید شماره 4084 ) و در آخر کدها با استفاده از همین مشخصه RowNames (که در واقع مشخصه Properties.RowNames است)، نام ردیف های (Row) جدول (Table) را به دست آورده ایم.

نتیجه :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 4087
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)