آموزش متلب (MATLAB)
۵۴۳ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)

تعیین نام برای ستون های (Column) یک جدول (Table)، با مشخصه VariableNames ، هنگام ساخت یک جدول (Table) با استفاده از دستور table ، در متلب (MATLAB)

هنگامی که در حال ساخت یک جدول (Table) با استفاده از دستور table در متلب (MATLAB) می باشیم، می توانیم با مشخصه VariableNames ، نام های دلخواهی را برای ستون های (Column) جدول (Table) تعیین کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

تعیین می کنیم که نام های Column_1 و Column_2 و Column_3 به عنوان نام ستون های (Column) جدول (Table) در نظر گرفته شوند :

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

نکته

در این مثال، اگر نام ستون های (Column) جدول (Table) را با مشخصه VariableNames تعیین نمی کردیم، دستور table نام متغیرهای A و B و C را به عنوان نام ستون های (Column) جدول (Table) در نظر می گرفت.

به کد متلب (MATLAB) زیر توجه کنید (هملن کدها، بدون استفاده از مشخصه VariableNames ) :

نتیجه :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 4085
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)