آموزش متلب (MATLAB)
۵۴۳ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)

تبدیل یک آرایه سلولی (Cell Array) به یک جدول (Table)، با دستور cell2table ، در متلب (MATLAB)

دستور cell2table در متلب (MATLAB)، برای تبدیل یک آرایه سلولی (Cell Array) به یک جدول (Table) به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

مثال

نتیجه :

تعیین نام برای ستون های (Column) جدول (Table) (در هنگام تبدیل)، با مشخصه VariableNames :

با مشخصه VariableNames می توانیم نام های دلخواه برای ستون های (Column) جدول (Table) تعیین کنیم (در هنگام تبدیل).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نام های Column1 و Column2 و Column3 را برای ستون های (Column) جدول (Table) در نظر می گیریم :

نتیجه :

تعیین نام برای ردیف های (Row) جدول (Table) (در هنگام تبدیل)، با مشخصه RowNames :

با مشخصه RowNames می توانیم نام های دلخواه برای ردیف های (Row) جدول (Table) تعیین کنیم (در هنگام تبدیل).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نام های Row1 و Row2 را برای ردیف های (Row) جدول (Table) در نظر می گیریم :

نتیجه :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 4078
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)