آموزش متلب (MATLAB)
۵۴۳ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)

تعریف جدول ها (Table)، با دستور table ، در متلب (MATLAB)

دستور table در متلب (MATLAB)، برای تعریف جدول ها (Table) به کار می رود.

می توانیم آرایه هایی (Array) از نوع های (Type) مختلف را به دستور table بدهیم تا بر اساس آنها یک جدول (Table) بسازد، فقط باید اندازه آرایه ها (Array) یکسان باشد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

اطلاعات مربوط به افراد را در 3 آرایه (Array) ذخیره می کنیم (اطلاعات نام فرد و شهر و سن فرد). دو آرایه از نوع آرایه کاراکتری (Character Array) می باشند. سپس با دستور table ، یک جدول (Table) بر اساس آن 3 آرایه (Array) می سازیم :

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

پس از اجرای کدهای متلب (MATLAB) بالا، اکنون با کدهای زیر می توانیم به ستون های (Column) جدول (Table) اشاره کنیم :

نتیجه :

و با کدهای زیر می توانیم به ردیف های (Row) جدول (Table) اشاره کنیم :

نتیجه :

و با کدهای زیر می توانیم به اولین عنصر (Element) هر ستون (Column) جدول (Table) اشاره کنیم (و برای هر عنصر دیگر، باید شماره متناظر با آن را بنویسید، مثلا شماره 2 برای دومین عنصر) :

نتیجه :

و با کدهای زیر می توانیم به اولین عنصر (Element) هر ردیف (Row) جدول (Table) اشاره کنیم (و برای هر عنصر دیگر، باید شماره متناظر با آن را به عنوان عدد دوم در پرانتز بنویسید، مثلا شماره 2 برای دومین عنصر) :

نتیجه :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 4047
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)