تعریف یک تابع (Function) جدید که یک شیء (Object) را برمی گرداند، با return ، در JavaScript

در JavaScript هنگامی که یک تابع (Function) جدید تعریف می کنیم، با استفاده از return می توانیم تعیین کنیم که تابع (Function) مورد نظر، یک یا چند مقدار (Value) را برگرداند. در صورت تمایل، می توانیم مقدارهایی (Value) که تابع (Function) برمی گرداند را به صورت یک شیء (Object) در نظر بگیریم.

مقدارهایی (Value) که می خواهیم تابع (Function) برگرداند را در کدهای تعریف تابع (Function)، در جلوی return می نویسیم. حالا یا می توانیم قبلا مقدارهای (Value) مورد نظر را در یک متغیر (Variable) ذخیره کرده باشیم و تنها نام متغیر (Variable) را در جلوی return بنویسیم، یا اینکه مستقیما مقدارهای (Value) مورد نظر را در جلوی return بنویسیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

در این مثال، قبلا مقدارهای (Value) مورد نظر را در یک متغیر (Variable) ذخیره کرده ایم و تنها نام متغیر (Variable) را در جلوی return می نویسیم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

در این مثال، مستقیما مقدارهای (Value) مورد نظر را در جلوی return می نویسیم (به صورت یک شیء (Object)) :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 28316
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 2 0 2

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)