به دست آوردن آخرین کاراکتر (Character) یک رشته (String)، با روش های charAt و length ، با عبارت مشابه kelidestan.charAt(kelidestan.length - 1) ، در JavaScript

فرض کنید که رشته ای (String) با نام kelidestan داریم. برای اشاره به آخرین کاراکتر (Character) آن، عبارت زیر را بر اساس روش های charAt و length می نویسیم :

روش length در JavaScript ، برای به دست آوردن طول (تعداد کاراکترهای) یک رشته (String) به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 28300
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)