آموزش JavaScript
دسته بندی ( ۲۶۰ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۲۶۰ آموزش)
مباحث اولیه، در JavaScript
مباحث اولیه، در JavaScript 18
کنسول (Console)، در JavaScript
کنسول (Console)، در JavaScript 24
نمایش متن در خروجی صفحه، در JavaScript
نمایش متن در خروجی صفحه، در JavaScript 2
عملگرها (Operator)، در JavaScript
عملگرها (Operator)، در JavaScript 0
متغیرها (Variable)، در JavaScript
متغیرها (Variable)، در JavaScript 8
رشته ها (متن ها - String)، در JavaScript
رشته ها (متن ها - String)، در JavaScript 28
نمایش پیام، در JavaScript
نمایش پیام، در JavaScript 4
توابع (Function)، در JavaScript
توابع (Function)، در JavaScript 5
حلقه ها (Loop)، در JavaScript
حلقه ها (Loop)، در JavaScript 3
آرایه ها (Array)، در JavaScript
آرایه ها (Array)، در JavaScript 34
شیء ها (Object)، در JavaScript
شیء ها (Object)، در JavaScript 2
انتخاب عنصرهای صفحه (اشاره به عنصرهای صفحه)، در JavaScript
انتخاب عنصرهای صفحه (اشاره به عنصرهای صفحه)، در JavaScript 7
کلاس های (Class) عنصرها، در JavaScript
کلاس های (Class) عنصرها، در JavaScript 5
id عنصرها، در JavaScript
id عنصرها، در JavaScript 0
مشخصه های (Attribute) عنصرها، در JavaScript
مشخصه های (Attribute) عنصرها، در JavaScript 1
رویدادها (Event)، در JavaScript
رویدادها (Event)، در JavaScript 0
عملیات های ریاضی، در JavaScript
عملیات های ریاضی، در JavaScript 18
تاریخ و زمان، در JavaScript
تاریخ و زمان، در JavaScript 10
زمان بندی اجرای کدها، در JavaScript
زمان بندی اجرای کدها، در JavaScript 2
افزودن و یا حذف محتوا و کد، به صفحه، در JavaScript
افزودن و یا حذف محتوا و کد، به صفحه، در JavaScript 6
فرم ها (Form)، در JavaScript
فرم ها (Form)، در JavaScript 11
عکس ها (Image)، در JavaScript
عکس ها (Image)، در JavaScript 2
دکمه ها (Button)، در JavaScript
دکمه ها (Button)، در JavaScript 2
لینک ها (Link)، در JavaScript
لینک ها (Link)، در JavaScript 5
پنجره ها (Window)، در JavaScript
پنجره ها (Window)، در JavaScript 2
جدول ها (Table)، در JavaScript
جدول ها (Table)، در JavaScript 1
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در JavaScript
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در JavaScript 1
کلیک کردن (Click)، در JavaScript
کلیک کردن (Click)، در JavaScript 1
اسکرول (Scroll)، در JavaScript
اسکرول (Scroll)، در JavaScript 2
کار با کل صفحه، در JavaScript
کار با کل صفحه، در JavaScript 1
صفحه فعلی (Current Page)، در JavaScript
صفحه فعلی (Current Page)، در JavaScript 19
دریافت ورودی از کاربر، در JavaScript
دریافت ورودی از کاربر، در JavaScript 1
تمرکز (Focus)، در JavaScript
تمرکز (Focus)، در JavaScript 3
مرورگر اینترنت (Browser)، در JavaScript
مرورگر اینترنت (Browser)، در JavaScript 3
ذخیره اطلاعات در مرورگر اینترنت (Browser) کاربر، در JavaScript
ذخیره اطلاعات در مرورگر اینترنت (Browser) کاربر، در JavaScript 10
کار با کیبورد (Keyboard)، در JavaScript
کار با کیبورد (Keyboard)، در JavaScript 2
موس، در JavaScript
موس، در JavaScript 1
Iframe ها، در JavaScript
Iframe ها، در JavaScript 1
بارگذاری (دانلود) فایل، در JavaScript
بارگذاری (دانلود) فایل، در JavaScript 1
علامت ها (Sign)، در JavaScript
علامت ها (Sign)، در JavaScript 0
تکنیک Ajax ، در JavaScript
تکنیک Ajax ، در JavaScript 4
ساختار JSON ، در JavaScript
ساختار JSON ، در JavaScript 0
منسوخ شده ها (Deprecated و Obsolete)، در JavaScript
منسوخ شده ها (Deprecated و Obsolete)، در JavaScript 1
مباحث عمومی، در JavaScript
مباحث عمومی، در JavaScript 2

اجرای یک تابع (Function) بر روی تک تک عنصرهای (Element) یک آرایه (Array) و برگرداندن نتیجه به صورت یک آرایه (Array) جدید، با روش map ، در JavaScript

روش map در JavaScript ، یک تابع (Function) را بر روی تک تک عنصرهای (Element) یک آرایه (Array) اجرا می کند و سپس نتیجه را به صورت یک آرایه (Array) برمی گرداند.

نکته

تابعی (Function) که به روش map می دهیم، باید حتما یک مقدار (Value) را برگرداند (باید return در آن به کار رفته باشد)، تا مقادیر برگردانده شده در یک آرایه (Array) جدید ذخیره شوند.

نکته

اگر تابعی (Function) که به روش map می دهیم، تنها یک ورودی (input) داشته باشد، آنگاه روش map ، آن ورودی را به عنوان مقدار (Value) عنصر (Element) (یعنی خود عنصر) در نظر می گیرد (عنصر آرایه اصلی). یعنی به شکل کلی زیر :

اگر تابعی (Function) که به روش map می دهیم، دو ورودی (input) داشته باشد، آنگاه روش map ، ورودی اول را به عنوان مقدار (Value) عنصر (Element) (یعنی خود عنصر) و ورودی دوم را به عنوان شماره متناظر با عنصر (ایندکس - index) در نظر می گیرد (عنصر آرایه اصلی و شماره متناظر با آن). یعنی به شکل کلی زیر :

دقت شود که نام های تعیین شده برای ورودی های تابع (Function) در کدهای تعریف تابع (Function) مهم نیستند و هر چه باشند، روش map آنها را مطابق آنچه گفته شد، در نظر می گیرد.

نکته

روش map ، آرایه (Array) اصلی را تغییر نمی دهد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

در این مثال نشان داده ایم که آرایه (Array) اصلی تغییر نمی کند :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نکته

می توانیم تابع (Function) مورد نظرمان را در ورودی خود روش map تعریف کنیم. برای این منظور، دقیقا همان کدهایی که برای تعریف تابع (Function) می نوشتیم را درون پرانتز روش map می نویسیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

اگر در کدهای JavaScript بالا دقت کنید، مشاهده می کنید که کد تعریف تابع (Function) زیر، درون پرانتز روش map نوشته شده است :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

آرایه ای (Array) از شیء ها (Object) :

اگر آرایه (Array) مورد نظرمان، آرایه ای (Array) از شیء ها (Object) باشد، آنگاه می توانیم روش map را برای اجرای یک تابع (Function) بر روی مشخصه های (Property) شیء های (Object) موجود در آن آرایه (Array) به کار ببریم و سپس نتیجه به صورت یک آرایه (Array) برگردانده می شود.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

به دست آوردن مقدار (Value) یک مشخصه (Property) خاص از شیء های (Object) موجود در آرایه (Array)، به صورت یک آرایه (Array) جدید :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

به دست آوردن مقدار (Value) یک مشخصه (Property) خاص از شیء های (Object) موجود در آرایه (Array)، به صورت یک آرایه (Array) جدید و چاپ ایندکس (index) و آن مشخصه (Property) خاص در خروجی :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

به دست آوردن دو مشخصه (Property) خاص از شیء های (Object) موجود در آرایه (Array)، به صورت یک آرایه (Array) جدید :

از روش JSON.stringify برای تبدیل آرایه (Array) شامل شیء ها (Object) به یک رشته (String) استفاده کرده ایم تا بتوانیم آن را در خروجی صفحه نمایش دهیم.

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

به دست آوردن دو مشخصه (Property) خاص از شیء های (Object) موجود در آرایه (Array)، به صورت یک آرایه (Array) جدید و چاپ ایندکس (index) و همه مشخصه ها (Property) در خروجی :

از روش JSON.stringify برای تبدیل آرایه (Array) شامل شیء ها (Object) به یک رشته (String) استفاده کرده ایم تا بتوانیم آن را در خروجی صفحه نمایش دهیم.

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نمایش شیء ها (Object) و ایندکس (index) آنها در خروجی (برای آرایه اصلی) و همچنین به دست آوردن مقدار (Value) یک مشخصه (Property) خاص از شیء های (Object) موجود در آرایه (Array)، به صورت یک آرایه (Array) جدید :

از روش JSON.stringify برای تبدیل شیء (Object) به یک رشته (String) استفاده کرده ایم تا بتوانیم آن را در خروجی صفحه نمایش دهیم.

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
منابع و لینک های مفید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 27723
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو