آموزش JavaScript
دسته بندی ( ۲۶۰ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۲۶۰ آموزش)
مباحث اولیه، در JavaScript
مباحث اولیه، در JavaScript 18
کنسول (Console)، در JavaScript
کنسول (Console)، در JavaScript 24
نمایش متن در خروجی صفحه، در JavaScript
نمایش متن در خروجی صفحه، در JavaScript 2
عملگرها (Operator)، در JavaScript
عملگرها (Operator)، در JavaScript 0
متغیرها (Variable)، در JavaScript
متغیرها (Variable)، در JavaScript 8
رشته ها (متن ها - String)، در JavaScript
رشته ها (متن ها - String)، در JavaScript 28
نمایش پیام، در JavaScript
نمایش پیام، در JavaScript 4
توابع (Function)، در JavaScript
توابع (Function)، در JavaScript 5
حلقه ها (Loop)، در JavaScript
حلقه ها (Loop)، در JavaScript 3
آرایه ها (Array)، در JavaScript
آرایه ها (Array)، در JavaScript 34
شیء ها (Object)، در JavaScript
شیء ها (Object)، در JavaScript 2
انتخاب عنصرهای صفحه (اشاره به عنصرهای صفحه)، در JavaScript
انتخاب عنصرهای صفحه (اشاره به عنصرهای صفحه)، در JavaScript 7
کلاس های (Class) عنصرها، در JavaScript
کلاس های (Class) عنصرها، در JavaScript 5
id عنصرها، در JavaScript
id عنصرها، در JavaScript 0
مشخصه های (Attribute) عنصرها، در JavaScript
مشخصه های (Attribute) عنصرها، در JavaScript 1
رویدادها (Event)، در JavaScript
رویدادها (Event)، در JavaScript 0
عملیات های ریاضی، در JavaScript
عملیات های ریاضی، در JavaScript 18
تاریخ و زمان، در JavaScript
تاریخ و زمان، در JavaScript 10
زمان بندی اجرای کدها، در JavaScript
زمان بندی اجرای کدها، در JavaScript 2
افزودن و یا حذف محتوا و کد، به صفحه، در JavaScript
افزودن و یا حذف محتوا و کد، به صفحه، در JavaScript 6
فرم ها (Form)، در JavaScript
فرم ها (Form)، در JavaScript 11
عکس ها (Image)، در JavaScript
عکس ها (Image)، در JavaScript 2
دکمه ها (Button)، در JavaScript
دکمه ها (Button)، در JavaScript 2
لینک ها (Link)، در JavaScript
لینک ها (Link)، در JavaScript 5
پنجره ها (Window)، در JavaScript
پنجره ها (Window)، در JavaScript 2
جدول ها (Table)، در JavaScript
جدول ها (Table)، در JavaScript 1
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در JavaScript
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در JavaScript 1
کلیک کردن (Click)، در JavaScript
کلیک کردن (Click)، در JavaScript 1
اسکرول (Scroll)، در JavaScript
اسکرول (Scroll)، در JavaScript 2
کار با کل صفحه، در JavaScript
کار با کل صفحه، در JavaScript 1
صفحه فعلی (Current Page)، در JavaScript
صفحه فعلی (Current Page)، در JavaScript 19
دریافت ورودی از کاربر، در JavaScript
دریافت ورودی از کاربر، در JavaScript 1
تمرکز (Focus)، در JavaScript
تمرکز (Focus)، در JavaScript 3
مرورگر اینترنت (Browser)، در JavaScript
مرورگر اینترنت (Browser)، در JavaScript 3
ذخیره اطلاعات در مرورگر اینترنت (Browser) کاربر، در JavaScript
ذخیره اطلاعات در مرورگر اینترنت (Browser) کاربر، در JavaScript 10
کار با کیبورد (Keyboard)، در JavaScript
کار با کیبورد (Keyboard)، در JavaScript 2
موس، در JavaScript
موس، در JavaScript 1
Iframe ها، در JavaScript
Iframe ها، در JavaScript 1
بارگذاری (دانلود) فایل، در JavaScript
بارگذاری (دانلود) فایل، در JavaScript 1
علامت ها (Sign)، در JavaScript
علامت ها (Sign)، در JavaScript 0
تکنیک Ajax ، در JavaScript
تکنیک Ajax ، در JavaScript 4
ساختار JSON ، در JavaScript
ساختار JSON ، در JavaScript 0
منسوخ شده ها (Deprecated و Obsolete)، در JavaScript
منسوخ شده ها (Deprecated و Obsolete)، در JavaScript 1
مباحث عمومی، در JavaScript
مباحث عمومی، در JavaScript 2

اجرای یک تابع (Function) بر روی تک تک عنصرهای (Element) یک آرایه (Array)، با روش forEach ، در JavaScript

روش forEach در JavaScript ، برای اجرای یک تابع (Function) بر روی تک تک عنصرهای (Element) یک آرایه (Array) به کار می رود.

نکته

اگر تابعی (Function) که به روش forEach می دهیم، تنها یک ورودی (input) داشته باشد، آنگاه روش forEach ، آن ورودی را به عنوان مقدار (Value) عنصر (Element) (یعنی خود عنصر) در نظر می گیرد (عنصر آرایه). یعنی به شکل کلی زیر :

اگر تابعی (Function) که به روش forEach می دهیم، دو ورودی (input) داشته باشد، آنگاه روش forEach ، ورودی اول را به عنوان مقدار (Value) عنصر (Element) (یعنی خود عنصر) و ورودی دوم را به عنوان شماره متناظر با عنصر (ایندکس - index) در نظر می گیرد (عنصر آرایه و شماره متناظر با آن). یعنی به شکل کلی زیر :

دقت شود که نام های تعیین شده برای ورودی های تابع (Function) در کدهای تعریف تابع (Function) مهم نیستند و هر چه باشند، روش forEach آنها را مطابق آنچه گفته شد، در نظر می گیرد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نکته

می توانیم تابع (Function) مورد نظرمان را در ورودی خود روش forEach تعریف کنیم. برای این منظور، دقیقا همان کدهایی که برای تعریف تابع (Function) می نوشتیم را درون پرانتز روش forEach می نویسیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

اگر در کدهای JavaScript بالا دقت کنید، مشاهده می کنید که کد تعریف تابع (Function) زیر، درون پرانتز روش forEach نوشته شده است :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

آرایه ای (Array) از شیء ها (Object) :

اگر آرایه (Array) مورد نظرمان، آرایه ای (Array) از شیء ها (Object) باشد، آنگاه می توانیم روش forEach را برای اجرای یک تابع (Function) بر روی مشخصه های (Property) شیء های (Object) موجود در آن آرایه (Array) به کار ببریم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نمایش شیء ها (Object) و ایندکس (index) آنها در خروجی :

از روش JSON.stringify برای تبدیل شیء (Object) به یک رشته (String) استفاده کرده ایم تا بتوانیم آن را در خروجی صفحه نمایش دهیم.

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
منابع و لینک های مفید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 27639
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 2 0 2

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو