آموزش متلب (MATLAB)
۵۴۳ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)

به دست آوردن مسیر پوشه فعلی (Current Folder)، با دستور pwd ، در متلب (MATLAB)

هنگامی که با نرم افزار متلب (MATLAB) کار می کنیم، این نرم افزار، یک پوشه (Folder) را به عنوان پوشه فعلی (Current Folder) در نظر می گیرد که عملیات های کار با فایل ها و پوشه ها را بر اساس آن اجرا خواهد کرد. مثلا اگر بخواهیم یک فایل یا پوشه جدید بسازیم، اگر مسیر دقیق ساخت آن را تعیین نکنیم و تنها نام آن را ذکر نماییم، نرم افزار متلب (MATLAB) به صورت پیش فرض، آن فایل یا پوشه را در پوشه فعلی (Current Folder) می سازد.

برای به دست آوردن مسیر پوشه فعلی (Current Folder)، می توانیم دستور pwd در متلب (MATLAB) را به صورت زیر به کار ببریم :


clear all
close all
clc

currentFolder = pwd

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :


currentFolder =

C:\Users\KELIDESTAN\Documents\MATLAB
نکته

برای تغییر پوشه فعلی (Current Folder)، می توانیم دستور cd در متلب (MATLAB) را به کار ببریم ( کلید شماره 26083 ).

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26082
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)