بستن منو
۴۱۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
7
بردارها و ماتریس ها در متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب
59
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
4
توابع در متلب
توابع در متلب
11
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
11
m-file ها در متلب
m-file ها در متلب
2
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی در متلب
رسم شکل های دو بعدی در متلب
19
رسم شکل های سه بعدی در متلب
رسم شکل های سه بعدی در متلب
13
رسم چند شکل با هم، در متلب
رسم چند شکل با هم، در متلب
6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
2
کار با شکل رسم شده، در متلب
کار با شکل رسم شده، در متلب
1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
15
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
1
عملیات های ریاضی، در متلب (MATLAB)
اعداد (Number)، در متلب
اعداد (Number)، در متلب
36
عملیات های ریاضی در متلب
عملیات های ریاضی در متلب
34
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
4
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
22
حلقه ها (for و while)، در متلب
حلقه ها (for و while)، در متلب
3
آرایه ها (Array)، در متلب
آرایه ها (Array)، در متلب
3
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
7
ساختارها (Structure)، در متلب
ساختارها (Structure)، در متلب
1
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
2
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
2
خطاهای رایج در متلب
خطاهای رایج در متلب
2
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
1
سیمولینک (Simulink) در متلب
سیمولینک (Simulink) در متلب
5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
7
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
18
تاریخ و زمان، در متلب
تاریخ و زمان، در متلب
6
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
3
توابع خاص، در متلب
توابع خاص، در متلب
2
حافظه (Memory)، در متلب
حافظه (Memory)، در متلب
3
برنامه های متلب آماده برای دانلود
برنامه های متلب آماده برای دانلود
1
Excel و متلب
Excel و متلب
2
مباحث عمومی در متلب
مباحث عمومی در متلب
20

177

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

مسیرها (paths)، در متلب (MATLAB)

برای آشنایی با مفهوم مسیرها (paths) در متلب، بهتر است ابتدا بخشی از روند اجرای دستورات در متلب را شرح بدهیم. وقتی نرم افزار متلب در حال اجرای دستورات است، زمانی که به یک کلمه خاص برسد، یک روند کلی را طی می کند. ابتدا در workspace که در آن متغیرهای تعریف شده، نگهداری می شوند، جستجو می کند تا ببیند آیا آن کلمه، مربوط به یک متغیر است یا خیر. اگر متغیری با آن نام پیدا نکند، سپس فرض می کند که آن نام، مربوط به یک تابع (function)، یک m-file یا یک فایل .mat می باشد. نرم افزار متلب برای یافتن m-file یا فایل .mat (یا هر نوع دیگری از فایل ها، در صورتی که به آن نوع فایل اشاره کرده باشیم)، ابتدا به درون آدرس Current Folder نگاه می کند تا فایلی با آن نام بیابد، اگر پیدا نکرد، آنگاه به سراغ لیستی از آدرس های تعریف شده در متلب می رود تا درون آن فولدرها را نیز جستجو کند. به هر یک از آدرس های موجود در این لیست، یک مسیر (path) می گوییم.

بنابراین چنانچه بخواهیم با فایل های موجود در یک فولدر خاص، درون ویندوز، کار کنیم، ابتدا باید آدرس آن را به صورت یک مسیر، به مسیرهای تعریف شده در متلب، اضافه کنیم.

افزودن یک مسیر به مسیرهای تعریف شده در متلب، با دستور addpath :

برای افزودن یک مسیر به متلب، می توانیم از دستور addpath استفاده کنیم. مثلا فرض کنید که بخواهیم با فایل های موجود در درایو C کامپیوتر کار کنیم، برای این منظور، باید آدرس مربوط به درایو C کامپیوتر را به صورت یک مسیر در متلب، تعریف کنیم. برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :


addpath c:\;

حذف یک مسیر از مسیرهای تعریف شده در متلب، با دستور rmpath :

برای حذف یک مسیر از مسیرهای تعریف شده در متلب، دستور rmpath به کار می رود. مثلا فرض کنید که آدرس فولدر C را به عنوان یک مسیر در متلب تعریف کرده باشیم و اکنون بخواهیم این مسیر را حذف کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :


rmpath c:\;

افزوده شدن یک مسیر، هنگام ساخت یک m-file جدید :

همان طور که می دانید، m-file ها، فایل هایی می باشند که در آنها، کدهای متلب مورد نظر خود را نوشته و ذخیره می کنیم (در مواردی که دیگر پنجره command ، جوابگوی نیاز ما نیست). اگر نمی دانید m-file چیست، مباحث مربوط به آن را بخوانید. هنگامی که یک m-file جدید در متلب می سازیم و آن را در یک فولدر دلخواه در کامپیوتر خود، ذخیره می کنیم، فرض کنید که پس از آن، بخواهیم m-file را اجرا کنیم (یعنی بر روی دکمه Run در بالای ادیتور کدها، کلیک کنیم)، در این مرحله، چنانچه فولدر مورد نظر، جزء مسیرهای تعریف شده در متلب نباشد، پنجره ای به شکل زیر نمایش داده می شود :

مسیرها (paths)، در متلب (MATLAB)

همان طور که مشاهده می کنید، نرم افزار متلب، اخطار داده است که آدرسی که m-file در آن قرار دارد، نه به عنوان Current Folder تعیین شده و نه جزء مسیرهای تعریف شده در متلب است. با گزینه هایی که در این پنجره، نمایش داده شده است، می توانید انتخاب کنید که آدرس این فایل، به عنوان Current Folder در نظر گرفته شود و یا اینکه به مسیرهای تعریف شده در متلب، افزوده گردد. بنابراین چنانچه یک m-file در یک فولدر دلخواه داشته باشیم و بخواهیم آن را با متلب اجرا کنیم، نیازی نیست که حتما بخواهیم با کدنویسی، ابتدا مسیر آن را به مسیرهای تعریف شده در متلب اضافه کنیم، بلکه خیلی راحت، می توانید m-file مورد نظر را باز کرده، سپس بر روی دکمه Run در بالای ادیتور کدها، کلیک کنید و سپس در پنجره ای که نمایش داده می شود، گزینه Add to Path را انتخاب نمایید.

افزودن یک مسیر به مسیرهای تعریف شده در متلب، با استفاده از گزینه موجود در منوهای نرم افزار متلب (بدون کدنویسی) :

چنانچه بخواهیم بدون استفاده از کدنویسی و تنها با استفاده از گزینه های موجود در منوی نرم افزار متلب، یک مسیر را به مسیرهای تعریف شده در متلب اضافه کنیم، باید در پنجره نرم افزار متلب، از منوی File ، گزینه Set Path را انتخاب کنیم :

مسیرها (paths)، در متلب (MATLAB)

پنجره ای به شکل زیر نمایش داده می شود :

مسیرها (paths)، در متلب (MATLAB)

سپس در این پنجره، بر روی گزینه Add Folder کلیک می کنیم تا پنجره زیر نمایش داده شود :

مسیرها (paths)، در متلب (MATLAB)

اکنون در این پنجره، پوشه (folder) مورد نظرمان که می خواهیم آدرس آن به مسیرهای تعریف شده در متلب افزوده شود را انتخاب کرده و بر روی گزینه OK کلیک می کنیم. سپس در پنجره قبلی، بر روی گزینه Save کلیک کرده و آن را می بندیم :

مسیرها (paths)، در متلب (MATLAB)

بنابراین آدرس پوشه مورد نظر به مسیرهای تعریف در متلب افزوده می شود.

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 20 20 0
inan
۱۳۹۵/۰۶/۱۸
۱۲:۰۷

سایتتون عالیه ....، سپااااس  

Arash
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۱۹:۳۶

سپاس.کارتون عالیه

سارا
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۲:۴۴

سلام لطفا کمکم کنید در متلب 2016 چجوری اینکارو کنم؟ خیلی مهم و حیاتیه و نمی دونم
چون Set Path نداره و وقتی هم اون ارور میاد و میزنم ADD  رو بازم اضافه نمی کنه و میگه can not open file و ران نمیشه چیکار کنم 

سارا
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۳:۲۱

در واقع نمی دونم توی متلب 2016 چجوری اون الگوریتمو به کیورنت فولدر اضافه کنم؟

سارا
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۴:۲۳

ادمین عزیز میشه جواب بدید؟ کارم واقعا لنگه
هر چی هم سرچ کردم متوجه نشدم جایی ننوشته بود چجوری مسیرو تعریف کنم؟ برنامه ران نمیشه متاسفانه

admin
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۴:۲۶

سلام.
مطابق راهنمای همین کلید (مبحث)، از دستور addpath استفاده کنید (وابسته به منوهای گرافیکی برنامه متلب (MATLAB) نیست و در نسخه های مختلف، متفاوت نخواهد بود).
تنها باید سعی کنید که مسیر پوشه (folder) را به درستی برای دستور addpath بنویسید.

Flower

سارا
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۴:۴۶

سلام مجدد ممنون از لطفتون که پاسخ میدید
این خطارو میده


   ↑
Error: Unexpected MATLAB operator.
 
اشتباهم کجاست ؟

سارا
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۴:۵۱

addpath c:\;
این رو باید کجا وارد کنم مسیرشو؟ توی Command window
بصورت دستی و تک تک راهی هست که فایلهای متلب( که پسوندm)دارند 
را به current folder اضافه کنم؟
برای اینکه الگوریتم ابتکاریم درست کار کنه باید تمام فایلهای پسونددار متلب ( 7 تاست)رو باید توی current folder اضافه کنم؟
ممنون از لطفتون

سارا
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۵:۲۶

ممنون درست شد
فقط یک سوال دیگه
تابع هدف در کدوم بخشه
من یک فایل الگوریتم ابتکاری دانلود کردم
میخوام توی برنامه ببینم تابع هدفش کجاست؟
تابع هدف رو در کدوم بخش تعریف می کنند؟

admin
۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۸:۱۴

سلام.
نمیشه حدس زد، اگر الگوریتم را خودشان کامل برنامه نویسی کرده اند که باید کدهای برنامه را بررسی کنید، اما اگر از دستورات خود متلب (MATLAB) و الگوریتم های پیش ساخته آن استفاده شده، باید دستورات را در help متلب جستجو کنید تا راهنماهای مرتبط با آنها کمکتان کند (همان نتایج جستجو در help متلب هم می تواند مشخص کند که از الگوریتم های پیش ساخته متلب استفاده شده یا خیر).

Flower

آقایی
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
۱۹:۲۱

سلام و خداقوت

متاسفانه من نمیتونم مسیر به درستی تعریف کنم. اگر من بخواهم از فایل های یک درایو خاص استفاده کنم فقط بردن نام اون درایو خاص کافی ست یا باید کل مسیر رو تعریف کنم

admin
۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۱۳:۰۲

سلام.
نه باید مسیر را به صورت کامل تعریف کنید. حتی اگر امکان قرار دادن کل یک درایو نیز وجود داشت، باز هم این کار منطقی نبود، چون در صورت زیاد بودن فایل های درایو مورد نظر، نرم افزار متلب (MATLAB) باید زمان زیادی را برای بررسی آنها می گذاشت (که مثلا ببیند یک m-file با نام خاص در بین فایل های آن وجود دارد یا خیر).
اگر با تعریف مسیر برای یک پوشه (folder) مشکل دارید، توسط نرم افزار متلب (MATLAB)، یک m-file را که در آن پوشه قرار دارد، باز کنید و سعی کنید که آن را اجرا نمایید. برای اجرا شدن آن، اگر پوشه در مسیرهای تعریف شده برای متلب نباشد، متلب پیامی را به شما نمایش می دهد و از شما می پرسد که آیا مسیر پوشه به مسیرهای تعریف شده برای متلب افزوده شود یا نه، که در این حالت، کافی است بر روی گزینه Add to Path کلیک کنید (این مورد در همین مبحث نیز ذکر شده است). بنابراین در این حالت، نیازی به تعریف دستی مسیر مورد نظر نیست.

Flower

احسان
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
۲۰:۵۸

با سلام من متلب را نصب کردم اما در سیمولینک، کتابخانه simpowersystems را نداره. چطور می تونم این کتابخانه را به سیمولینک اضافه کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید.

محسن
۱۳۹۷/۰۴/۰۸
۱۱:۰۶

سلام
چطور می تونم یک ابزار را به متلب اضافه کنم مثلا در بحث موجک ها تابع wtc یا همان موجک کوهرنس و متقابل را در متلب نداریم من فایل هایش را دانلود کردم ولی نمی دونم چطور در متلب اضافه کنم این ابزار را.
لطفا راهنمایی کنید

مهسا
۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۱۸:۲۲

[عکس: smiley_1.png]

محمد
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۱۴:۲۱

سلام
ی سوال داشتم
یک برنامه دارم مینویسم که باید از اطلاعات یک برنامه ی دیگر که قبلا نوشتم استفاده کنه.
چیکار باید بکنم.ممنون میشمه جواب بدید.

علی
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
۱۳:۴۲

 با سلام و احترام
وقتی برنامه متلب را باز می کنم با پیام ذیل روبرو شده و کاری نمی توانم انجام دهم: ممنون می شوم اگر راهنمایی بفرمائید.سپاسگزارم

Content is not allowed in prolog.

Could not parse the file: c:\program files\matlab\r2014a\toolbox\control\control\info.xml

admin
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
۱۷:۰۷

سلام.
لینک زیر را ببینید :

https://www.mathworks.com/matlabcentral/...box-in-mat

Flower

علی
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۲۳:۰۵

با سلام و سپاس از راهنمایی شما
ممنون می شوم اگر منظور از جمله ذیل را که در لینک مورد اشاره آمده است را کمی توضیح فرمائید
باسپاس

The reason for this message could be that the encoding specified on your machine does not match what the 'info.xml' file is actually encoded in. For example, it says UTF-8, but 'info.xml' might be created using UTF-16. Also, there might be an XML issue when the XML file was edited using notepad.
To resolve the issue, make the appropriate changes to the 'info.xml' so that it passes the schema on your computer from your original 'info.xml' rather than using the one supplied to you. For example, rename the original 'info.xml', and create a new 'info.xml' in MATLAB from scratch, i.e., you would need to type them in instead of copy-pasting the contents from the renamed 'info.xml'.
Also, make sure to use lower case letters in the file name.

رضا
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۲۳:۱۶

سلام خسته نباشید.
ببخشید میخواستم ببینم پروژه ای که در مک  نوشته شده میشد در ویندوز اجرا کرد روی متلب ؟
اگر بله میشه راهنمایی کنید.
باتشکر

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۷۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Introduction to Programming with MATLAB Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
42
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
37
بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
انواع رسم شکل در متلب
انواع رسم شکل در متلب
24
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
3
GUI در متلب
GUI در متلب
6

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
موضوع تاریخ و زمان نویسنده آخرین ارسال تعداد پاسخ انجمن
کاربرد الگوریتم زنتیک (در متلب)
۱۳۹۹/۰۱/۰۷, ۰۶:۲۵ ب.ظ
MATLAB
alifadaie
9 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
نوشتن سری در متلب
۱۳۹۸/۱۲/۲۰, ۱۲:۴۷ ق.ظ
ehsan19
prjmarket
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
خیلی عجله ایی هست
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۹ ب.ظ
F.hamed
matlabi
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
پیغام خطای double
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۱ ب.ظ
maryam.m
matlabi
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مقایسه دو رشته در دو بانک اطلاعاتی
۱۳۹۸/۱۱/۲۸, ۰۳:۳۲ ب.ظ
mohamad228
mohamad228
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
قرار دادن درایه ها در ماتریس (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۱۰/۲۶, ۰۳:۵۸ ب.ظ
technoel
alichaji
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
استفاده از مطلب در C#
۱۳۹۸/۱۰/۱۸, ۰۶:۰۸ ب.ظ
sem
sem
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
خطای متلب (کمک فوری نیاز دارم)
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۲۹ ب.ظ
seyedi
reza_hrf
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار تابع دارای سیگما
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۱۸ ب.ظ
ebi74
reza_hrf
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
علت خطای Index exceeds the number of array elements
۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ۱۲:۳۷ ق.ظ
don-nn
don-nn
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ایجاد داده تصادفی با توزیع یکنواخت
۱۳۹۸/۰۹/۱۴, ۰۳:۳۹ ب.ظ
sgandomi.mina
sgandomi.mina
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
عدم اتمام اجرای برنامه محاسبه فاصله در متلب
۱۳۹۸/۰۹/۰۶, ۰۲:۳۳ ب.ظ
engineer100
engineer100
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
تمام حالات ترکیب اعداد (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۰۸/۰۹, ۰۲:۱۲ ب.ظ
f4r3in
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
استخراج یک سری از داده ها
۱۳۹۸/۰۸/۰۹, ۰۱:۳۳ ب.ظ
ali1226
ali1226
0 حل معادلات در متلب (MATLAB)
represent Distance between Surface and pointcloud (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۰۸/۰۵, ۰۹:۴۸ ب.ظ
SMR_HA
SMR_HA
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم شکل سه بعدی (3D) از نقاط متناظر با رنگ (بر اساس RGB) (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۰۸/۰۲, ۰۹:۰۱ ب.ظ
admin
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
دوران محورهای مختصاب با مش بندی انها و رسم شکل
۱۳۹۸/۰۷/۲۹, ۰۱:۰۹ ب.ظ
masoomeeh_A
masoomeeh_A
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
اجرای پایتون در متلب
۱۳۹۸/۰۷/۲۳, ۱۱:۲۷ ق.ظ
Infinity
nargessaeedi
3 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مقایسه مقادیر در یک آرایه در متلب
۱۳۹۸/۰۵/۰۹, ۰۲:۳۵ ب.ظ
engineer100
engineer100
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
حذف رندوم در ماتریس
۱۳۹۸/۰۴/۲۵, ۱۲:۱۱ ب.ظ
mahsa.70
mahsa.70
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
کوپل بین متلب و انسیس
۱۳۹۸/۰۴/۲۰, ۰۲:۵۹ ق.ظ
mehdimemar
mehdimemar
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار گشتاور موتور القایی
۱۳۹۸/۰۴/۲۰, ۱۲:۰۴ ق.ظ
ali0075
ali0075
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
بهینه سازی یک مجهول در دستگاه معادلات غیرخطی
۱۳۹۸/۰۴/۱۹, ۱۱:۴۲ ب.ظ
javad3
javad3
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار گشتاور موتور القایی
۱۳۹۸/۰۴/۱۹, ۱۰:۰۹ ب.ظ
ali0075
ali0075
0 رسم شکل در متلب (MATLAB)
کمک در تولید ماتریس سه بعدی
۱۳۹۸/۰۴/۱۳, ۰۷:۳۰ ب.ظ
aliap
aliap
0 نرم افزار متلب (MATLAB)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)