آموزش متلب (MATLAB)
دسته بندی ( ۵۴۳ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB) 8
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB)
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB) 75
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB)
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB) 4
توابع (Function)، در متلب (MATLAB)
توابع (Function)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB)
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB) 12
m-file ها، در متلب (MATLAB)
m-file ها، در متلب (MATLAB) 2
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB)
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB) 5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB) 19
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB) 13
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB)
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB) 6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB)
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB) 12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB) 8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB) 6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB) 12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB)
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB) 5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB) 3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB)
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB) 2
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB)
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB) 1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB)
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB) 15
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB)
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB) 1
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB)
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB) 4
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB)
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB) 42
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB)
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB) 3
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB) 4
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB)
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB) 2
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB)
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB) 3
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB)
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB) 11
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB)
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB) 1
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB)
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB) 1
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB)
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB) 0
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB)
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB) 2
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB)
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB) 2
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB)
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB) 1
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB)
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB) 5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB)
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB) 7
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB)
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB) 18
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB)
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB) 19
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB)
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB) 4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB)
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB) 3
توابع خاص، در متلب (MATLAB)
توابع خاص، در متلب (MATLAB) 2
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB)
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB) 3
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB)
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB) 1
Excel و متلب (MATLAB)
Excel و متلب (MATLAB) 2
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB)
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB) 2
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB)
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB) 19

محاسبه ریشه های یک چند جمله ای با دستور roots در متلب

با دستور roots در متلب، می توانیم ریشه های یک چند جمله ای دلخواه را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

فرض کنید بخواهیم ریشه های چند جمله ای زیر را محاسبه کنیم : \begin{align} 2s^3-3s^2+4s+1 \end{align}

برای این منظور، ابتدا ضرایب جملات چند جمله ای را در یک بردار تعریف می کنیم و سپس با دستور roots ، ریشه ها را محاسبه می کنیم :


clear all
close all
clc
 
p=[2 -3 4 1];
r=roots(p)

نتیجه :


r =
 
   0.8558 + 1.2767i
   0.8558 - 1.2767i
  -0.2117

بنابراین سه ریشه چند جمله ای، در خروجی، نمایش داده شده است.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 124
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 6 6 0
علی
۱۳۹۶/۰۷/۱۰
۲۰:۴۷

آیا امکان محاسبه ریشه های دقیق هم هست؟ برای نمونه اگر بخواهیم در پاسخ معادله x^2-1=0 مقدار رادیکال 2 را در یافت کنیم و نه 1.41421356237 باید چه دستوری را صادر کنیم؟

mehrta
۱۳۹۷/۱۰/۱۳
۲۰:۲۷

با چه دستوری میتونیم فقط عددمثبت رو به عنوان داده انتخاب کنیم

admin
۱۳۹۷/۱۰/۱۳
۲۲:۰۹

سلام
به وسیله دستور if در متلب (MATLAB)، شرط مثبت بودن عدد را بررسی نمایید (کلید شماره 47).
به عنوان مثال :

کد پی‌اچ‌پی:
clear all
close all
clc

7
if A>=0
    disp
('kelidestan.com positive');
end 


3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.
نتیجه اجرای کد متلب (MATLAB) بالا :

کد پی‌اچ‌پی:
=

 
    7

kelidestan
.com positive 


Flower

admin
۱۳۹۷/۱۰/۱۳
۲۲:۱۷

سلام.
علاوه بر مورد قبل (دستور if) که توضیح داده شد، دستور find نیز برای یافتن مقادیر مثبت موجود در یک ماتریس می تواند به کار رود (کلید شماره 180).
به عنوان مثال :

کد پی‌اچ‌پی:
clear all
close all
clc

= [1 0 -1-2 3]

element_number find(A>=0)
value A(find(A>=0)) 


3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.
در متغیر element_number ، موقعیت (شماره) مقادیر مثبت در ماتریس، ذخیره می شود و در ماتریس value ، خود مقدار مثبت پیدا شده، ذخیره می گردد.
نتیجه اجرای کد متلب (MATLAB) بالا :

کد پی‌اچ‌پی:
=

 
    1     0    -1
     2    
-2     3


element_number 
=

 
    1
     2
     3
     6


value 
=

 
    1
     2
     0
     3 


Flower

Elyas
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۱۶:۰۸

سلام اگه دلتا منفی بشه اون وقت باید چیکار کنیم

آسمانه
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۹:۱۲

سلام
من یه تابع تبدیل دارم که توی متلب ازش لاپلاس معکوس گرفتم، در جوابش یه چیزی نوشته که متوجه نمیشم، یه عبارتی و در ادامه in RootOf یه عبارت دیگه.
میشه راهنمایی کنید که اینو چطوری باید به فرم عادی دربیارم؟
این شکلیه:

h =

1209*symsum(exp(r3*t)/(60000*r3^5 + 135800*r3^4 + 147520*r3^3 + 95250*r3^2 + 36440*r3 + 6631), r3 in RootOf(s3^6 + (679*s3^5)/250 + (461*s3^4)/125 + (127*s3^3)/40 + (911*s3^2)/500 + (6631*s3)/10000 + 603/5000, s3))

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z