آموزش متلب (MATLAB)
دسته بندی ( ۵۴۳ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB) 8
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB)
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB) 75
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB)
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB) 4
توابع (Function)، در متلب (MATLAB)
توابع (Function)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB)
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB) 12
m-file ها، در متلب (MATLAB)
m-file ها، در متلب (MATLAB) 2
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB)
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB) 5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB) 19
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB) 13
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB)
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB) 6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB)
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB) 12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB) 8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB) 6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB) 12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB)
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB) 5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB) 3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB)
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB) 2
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB)
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB) 1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB)
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB) 15
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB)
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB) 1
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB)
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB) 4
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB)
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB) 42
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB)
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB) 3
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB) 4
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB)
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB) 2
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB)
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB) 3
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB)
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB) 11
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB)
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB) 1
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB)
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB) 1
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB)
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB) 0
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB)
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB) 2
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB)
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB) 2
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB)
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB) 1
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB)
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB) 5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB)
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB) 7
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB)
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB) 18
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB)
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB) 19
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB)
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB) 4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB)
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB) 3
توابع خاص، در متلب (MATLAB)
توابع خاص، در متلب (MATLAB) 2
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB)
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB) 3
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB)
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB) 1
Excel و متلب (MATLAB)
Excel و متلب (MATLAB) 2
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB)
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB) 2
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB)
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB) 19

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب

چنانچه یک ماتریس دو بعدی داشته باشیم و بخواهیم توسط یک شکل سه بعدی، مقادیر عناصر آن را ببینیم، می توانیم از دستور surf در متلب استفاده کنیم. دستور surf ، مقادیر ماتریس را به صورت یک سطح برجسته و دارای پستی و بلندی، نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

clear all
close all
clc
 
x=-10:0.5:10;
y=-10:0.5:10;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        z(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
    end
end
 
surf(x,y,z)
xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')

ابتدا با دو حلقه for ، ماتریس z را با فرمولی دلخواه، برای بازه های تعریف شده x و y ساخته ایم. سپس با دستور surf(x,y,z) ، مقادیر ماتریس z را برای مقادیر مختلف x و y ، رسم کرده ایم. دستورات xlabel و ylabel و zlabel ، برای تعیین عنوان، برای سه محور مختصات، به کار رفته اند.

نتیجه :

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب
نکته

چنانچه بخواهیم مقادیر متناظر با هر رنگ، در کنار شکل، نمایش داده شود، باید بعد از دستور surf ، دستور colorbar را در خط بعدی بنویسیم. همان مثال قبل را دوباره می نویسیم :

مثال

clear all
close all
clc
 
x=-10:0.5:10;
y=-10:0.5:10;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
    for mm=1:L
        z(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
    end
end
 
surf(x,y,z)
colorbar
xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')

نتیجه :

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب

مشاهده می کنید که مقادیر متناظر با رنگ ها، در کنار شکل، نمایش داده شده اند.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 114
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 7 7 0
فاطمه
۱۳۹۶/۰۲/۲۵
۲۰:۳۸

مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

متلب کار
۱۳۹۶/۰۴/۰۸
۰۰:۳۲

واقعا سایتتون عالیه ، ممنون از اطلاعات کافی و جامعتون.
راستی مرسی از اینکه برای نظر دادن مجبور به ثبت نام نیستیم. Tongue

مسعود
۱۳۹۶/۰۴/۲۴
۱۵:۵۳

اگر ماتریسمون مربعی نبود چی؟ اون موقع چطور باید رسم کرد؟

admin
۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۱۱:۳۹

سلام.
به عنوان مثال، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا کنید :

کد پی‌اچ‌پی:
clear all
close all
clc
 
x
=-10:0.5:0;
y=-10:0.5:10;
L1=length(x);
L2=length(y);
z=zeros(L1,L2);
for 
nn=1:L1
    for mm
=1:L2
        z
(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
 
   end
end
 
surf
(x,y,z')
xlabel('
x')
ylabel('
y')
zlabel('
z') 

دو تغییر در کد قبلی ایجاد کرده ایم :
1- اندازه بردارها را در دو متغیر L1 و L2 قرار داده ایم و این دو متغیر در حلقه ها نوشته شده اند (به عنوان تعداد گام حلقه ها).
2- یک علامت ' بعد از z در دستور surf نوشته شده است (باعث جابجایی ستون ها و ردیف های z می شود) :

کد پی‌اچ‌پی:
surf(x,y,z') 

منبع این نکته

Flower

nn
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۲۱:۲۳

سلام و تشکر از سایت خوبتون. یه سوال در مورد مبحث بالا دارم
اگر ابعاد ماتریسها یکی نباشد باید چیکار کنیم؟

احسان
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۱۷:۰۰

خیلی ممنون

پریناز
۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۳:۲۳

سلام وقتتون بخیر ۳تا طرح گرافیکی با حجم ۳ بعدی و ۳تا وجهشو از روبه رو متمایل به راست و چپ و از بالا میشه برام بفرستید ممنون.

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z