کلیدستان
بستن دسته بندی
نمایش دسته بندی ها (۰ آموزش)
روش های پرداخت به کلیدستان

برای پرداخت وجه به کلیدستان، از هر یک از روش های زیر می توانید اقدام نمایید :

1- پرداخت به صورت مستقل از سایت کلیدستان :

برای پرداخت به صورت مستقل از سایت کلیدستان، از اطلاعات زیر برای پرداخت وجه اقدام نمایید :

الف - شماره حساب جهت واریز به حساب :

0008990000590

بانک تجارت - به نام ((علیرضا گلمکانی))

ب - شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت :

5859-8310-8137-9165

ج - شناسه حساب بانکی ایران (شبا) :

IR080180000000008990000590

2- پرداخت از طریق سایت کلیدستان و بدون ثبت نام در سایت :

برای پرداخت از طریق سایت کلیدستان (توسط درگاه پرداخت)، می توانید از ((پرداخت وجه آزاد)) اقدام نمایید که در آن، نیازی به ثبت نام در سایت نمی باشد. پس از پرداخت وجه از این طریق، یک ((شناسه پرداخت)) در سایت به شما نمایش داده می شود که از طریق آن می توانید پرداخت وجه خود را اطلاع دهید.

صفحه ((پرداخت وجه آزاد)) :

پرداخت وجه آزاد

2- پرداخت از طریق سایت کلیدستان، به وسیله ثبت نام در سایت و افزایش ((اعتبار کاربر)) در سایت :

شما می توانید در سایت کلیدستان ثبت نام کرده و سپس اقدام به افزایش ((اعتبار کاربری)) خود نمایید (از طریق درگاه پرداخت) (به اندازه مبلغ مرتبط با خدمات). سپس کافی است تا نام کاربری خود را ارسال کنید تا مبلغ مورد نظر از اعتبار شما کم شود. اعتبار کاربری برای خرید از کلیدستان است، اما می تواند به این شکل نیز برای پرداخت وجه برای خدمات خاص کلیدستان به کار رود (اطلاعات پرداخت با نام کاربری شما در پایگاه داده کلیدستان ثبت می شود).

پس از ثبت نام در سایت، برای افزایش اعتبار کاربری، از صفحه زیر اقدام نمایید :

افزایش اعتبار کاربری