عنصر کربن (C - Carbon)

کربن (Boron) یک عنصر شیمیایی (chemical element) است که دارای مشخصات زیر می باشد : *

عدد اتمی
(Atomic number)
6
نماد
(Symbol)
C
گروه
(Category)
polyatomic nonmetal - sometimes considered a metalloid
حالت
(Phase)
جامد
عنصر کربن (C - Carbon)
ساختار اتمی کربن (Carbon)
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 863
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو