بستن منو
۴۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
مباحث اولیه برای آشنایی با عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
23
کاراکترهای (Character) خاص، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
کاراکترهای (Character) خاص، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
3
کاراکترهای (Character) حروف الفبا، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
کاراکترهای (Character) حروف الفبا، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
2
کاراکترهای (Character) عددی (اعداد)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
کاراکترهای (Character) عددی (اعداد)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
9
تکرار کردن کاراکترها (Character)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
تکرار کردن کاراکترها (Character)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
2
مجموعه های کاراکتر (Character Set)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
مجموعه های کاراکتر (Character Set)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
0
مجموعه های کاراکتر کوتاه (Shorthand Character Set)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
مجموعه های کاراکتر کوتاه (Shorthand Character Set)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
2
گروه (Group) کاراکترها (Character)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
گروه (Group) کاراکترها (Character)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
0
کار با تگ ها (Tag) در زبان های برنامه نویسی (مثل HTML)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
کار با تگ ها (Tag) در زبان های برنامه نویسی (مثل HTML)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)
3

771

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

مجموعه های کاراکتر کوتاه (Shorthand Character Set) (شامل d\ و w\ و s\ و D\ و W\ و S\)، در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)

در کلید شماره 3060 و کلید شماره 3061 ، در مورد مجموعه های کاراکتر (Character Set) صحبت کردیم که برای تعیین مجموعه ای از کاراکترها (Character) به کار می رفتند (تعدادی کاراکتر را به صورت یک مجموعه داشتیم که برای دو حالت انتخاب از این مجموعه کاراکتر یا عدم انتخاب از این مجموعه کاراکتر، به کار می رفتند).

اما برخی از مجموعه های کاراکتر (Character Set) که دارای کاربرد زیادی در عبارات قاعده مند (Regular Expressions) می باشند را به صورت کوتاه تر، یعنی تنها با 2 علامت (کاراکتر)، نیز می توانیم نمایش دهیم تا به کار بردن آنها در عبارات قاعده مند (Regular Expressions)، ساده تر باشد و عبارات قاعده مند (Regular Expressions) را طولانی نکنند.

بنابراین اینگونه معادل های کوتاه برای این مجموعه های کاراکتر (Character Set) را مجموعه های کاراکتر کوتاه (Shorthand Character Set) می نامیم و آنها را در جدول زیر نمایش داده ایم :

مجموعه کاراکتر (Character Set) معادل معنی مجموعه کاراکتر کوتاه (Shorthand Character Set)
[0-9] بودن به صورت کاراکتر عددی (Digit) d\
[_a-zA-Z0-9] بودن به صورت کاراکتر ساخت کلمه (Word Character) w\
[t\r\n\ ] بودن به صورت کاراکتر فضای خالی (Whitespace) s\
[0-9^] نبودن به صورت کاراکتر عددی (Not Digit) D\
[_a-zA-Z0-9^] نبودن به صورت کاراکتر ساخت کلمه (Not Word Character) W\
[t\r\n\ ^] نبودن به صورت کاراکتر فضای خالی (Not Whitespace) S\

نکته

منظور از کاراکترهای عددی (Digit)، کاراکترهای زیر می باشد :

طرح رنگ

منظور از کاراکترهای ساخت کلمه (Word Character)، کاراکترهای زیر می باشد :

طرح رنگ

منظور از کاراکترهای فضای خالی (Whitespace)، کاراکترهای زیر می باشد :

طرح رنگ

که در خط اول آن، کاراکتر فضای خالی Space را ذکر کرده ایم، که قابل مشاهده نیست.

نکته

دقت کنید که کاراکتر _ را با کاراکتر - اشتباه نگیرید.

نکته مهم

مجموعه های کاراکتر کوتاه (Shorthand Character Set)، در موتورهای مدرن عبارات قاعده مند (Modern regex engine) پشتیبانی می شوند، اما در برخی ابزارهای Unix پشتیبانی نمی شوند.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

برای اشاره به همه کاراکترهای عددی (اعداد) موجود در یک متن، عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

عبارت قاعده مند (Regular Expressions) بالا، به کاراکترهای (Character) زیر اشاره می کند :

طرح رنگ

عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر نیز دقیقا همان نتیجه را خواهد داشت (به عنوان معادل آن) :

طرح رنگ
مثال

برای اشاره به همه کاراکترها (Character)، به جز کاراکترهای عددی (اعداد) موجود در یک متن، عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

عبارت قاعده مند (Regular Expressions) بالا، به همه کاراکترها (Character) اشاره می کند، به جز کاراکترهای (Character) زیر :

طرح رنگ

عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر نیز دقیقا همان نتیجه را خواهد داشت (به عنوان معادل آن) :

طرح رنگ
مثال

برای اشاره به تمامی عبارت های به شکل اعداد 2 رقمی موجود در یک متن، عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

به عنوان مثال، عبارت های زیر در آن صدق می کنند :

طرح رنگ

و برای اشاره به تمامی عبارت های به شکل اعداد 3 رقمی موجود در یک متن، عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

به عنوان مثال، عبارت های زیر در آن صدق می کنند :

طرح رنگ
مثال

برای اشاره به تمامی عبارت های به شکل کلمات 2 کاراکتری (شامل کاراکترهای سازنده کلمات، یعنی حروف الفبای بزرگ و کوچک و کاراکترهای عددی و علامت _) موجود در یک متن، عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

به عنوان مثال، عبارت های زیر در آن صدق می کنند :

طرح رنگ

و برای اشاره به تمامی عبارت های به شکل کلمات 3 کاراکتری (شامل کاراکترهای سازنده کلمات، یعنی حروف الفبای بزرگ و کوچک و کاراکترهای عددی و علامت _) موجود در یک متن، عبارت قاعده مند (Regular Expressions) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

به عنوان مثال، عبارت های زیر در آن صدق می کنند :

طرح رنگ

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن منو
۱۱
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Regular Expressions
مجموعه ویدئوهای آموزشی عبارات قاعده مند (Regular Expressions) - مجموعه Regular Expressions
مجموعه ویدئوهای آموزشی عبارات قاعده مند (Regular Expressions) - مجموعه Regular Expressions
11