کدهای آماده برای طراحی وب سایت
بستن دسته بندی
دسته بندی ها ( ۶۳ آموزش )
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۳ آموزش)
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

محاسبه میزان کالری (calory) سوخته شده، در حین دویدن (با javascript)

وزن خود و مسافتی که دویده اید را وارد کنید تا میزان کالری سوخته شده در بدنتان، نمایش داده شود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var myWeight;
var myDistance;
function HowMany(form) {
var difference;
difference = (myDistance * myWeight) * .653;
form.Fdiff.value = difference;
   
if (difference < 100) {
form.comment.value="You better start working!";
}
if (difference >  101 && difference < 200) {
form.comment.value="Nice run, but you can do better.";
}
if (difference >  201 && difference < 300) {
form.comment.value="Very good!  Push above 300 next time.";
}
if (difference >  301 && difference < 500) {
form.comment.value="Great!  Your a runner.....keep it up!";
}
if (difference >  501 && difference < 700) {
form.comment.value="Bill Rogers move over!";
}
if (difference > 701) {
form.comment.value="Your my hero!  Have a jelly doughnut.";  
}
}
function SetMyWeight(weight) {
myWeight = weight.value;
}
function SetmyDistance(dis) {
myDistance = dis.value;
}
function ClearForm(form){
form.myWeight.value = "";
form.myDistance.value = "";
form.Fdiff.value = "";
form.comment.value = "";
}
</script>

</head>

<body>

<CENTER>
<FORM METHOD="POST">
<TABLE border=3>
<TR>
<TR>
<TD><div align=center>Your<br>Weight</div></TD>
<TD><div align=center>Miles<br>run</div></TD>
<TD><div align=center>Calories<br>burned</div></TD>
<TD><INPUT TYPE="BUTTON" ONCLICK="HowMany(this.form)" VALUE="Calculate"></TD>
</TR>
<tr>
<TD><div align=center><INPUT TYPE="text"  NAME="myWeight" SIZE="4" ONCHANGE="SetMyWeight(this)"></div></TD>
<TD><div align=center><INPUT TYPE="text"  NAME="myDistance" SIZE="4" ONCHANGE="SetmyDistance(this)"></div></TD>
<TD><div align=center><INPUT TYPE="text" NAME="Fdiff" VALUE="" SIZE="6"></div></TD>
<TD><div align=center><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="   Reset   " onClick="ClearForm(this.form)"></div></tr>
</table>
<table border=3>
<tr>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>Comments</DIV></TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="comment" size="37"></td>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>

</body>
</html>

کپی برداری توسط سایر وب سایت ها، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (بیشتر بدانید)

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 704
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو