بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

703

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

مرتب کردن اعداد نوشته شده در یک textbox ، به ترتیب صعودی (با javascript)

در textbox اول، اعداد مورد نظر را وارد کنید و سپس بر روی دکمه کلیک نمایید، اعداد، به صورت صعودی و مرتب شده، در textbox دوم نمایش داده می شوند :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function doSort(form) {
nanExists = false;
inputString = form.numbers.value;
inputNumbers = inputString.split(",");
for (var i = 0; i < inputNumbers.length; i++) {
inputNumbers[i] = parseInt(inputNumbers[i], 10);
if (isNaN(inputNumbers[i])) {
nanExists = true;
break;
  }
}
inputNumbers = bubbleSort(inputNumbers, 0, inputNumbers.length - 1);
if (nanExists)
form.answers.value = "Invalid Input, numbers must be seperated by commas";
else
form.answers.value = resultString(inputNumbers, 0);
}
function resultString(inputArray, num) {
if ((inputArray.length  - 1) >= num)
return (inputArray[num] + "," + resultString(inputArray,(num + 1)));
else return "";
}
function bubbleSort(inputArray, start, rest) {
for (var i = rest - 1; i >= start;  i--) {
for (var j = start; j <= i; j++) {
if (inputArray[j+1] < inputArray[j]) {
var tempValue = inputArray[j];
inputArray[j] = inputArray[j+1];
inputArray[j+1] = tempValue;
     }
  }
}
return inputArray;
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form>
<table border=1>
<td>Enter numbers here:  <input type="text" name="numbers" size="75" value="4,2,5,1,7,8,9,3,6,3,6,2,9,8,5,2,6,7,3,4,5,6,8,1,9,4,3,6,2,5,8,4"></td>
<tr>
<td>The sorted numbers are: <input type="text" name="answers" size="75"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 align=center><input type="button" value="Sort!" onClick="doSort(this.form)"></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو