کدهای آماده برای طراحی وب سایت
بستن دسته بندی
دسته بندی ها ( ۶۳ آموزش )
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۳ آموزش)
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

محاسبه مساحت اشکال هندسی ساده (با javascript)

این کد برای محاسبه مساحت اشکال هندسی ساده (مربع، مستطیل، مثلث، دایره و کره) به کار می رود. ابتدا باید نوع شکل هندسی را مشخص کنید و سپس اطلاعاتی در مورد شکل، از شما دریافت می شود. در آخر، مساحت شکل، نمایش داده می شود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function doArea(num) {
switch(num) {
case 0 : return (""); break;
case 1 : var length = prompt("Please enter the length of your square:", "");
         length = length * length;
         return (length); break;
case 2 : var width = prompt("Please enter the width of the base:", "");
         var height = prompt("Please enter the height of the triangle:", "");
         return (width * height / 2); break;
case 3 : var width = prompt("Please enter the width of your rectangle:", "");
         var height = prompt("Please enter the height of your rectangle:", "");
         return (width * height); break;
case 4 : var radius = prompt("Please enter the radius of the circle: ", "");
         return (Math.PI * Math.pow(radius, 2)); break;
case 5 : var radius = prompt("Please enter the radious of the sphere:", 0);
         return (4 * Math.PI * (Math.pow(radius, 2))); break;
   }
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form name=calcarea>
Find the area of a
<select name="shape" size="1" onChange="this.form.area.value = doArea(this.selectedIndex);">
<option> ...
<option value="square">Square
<option value="triangle">Triangle
<option value="rectangle">Rectangle
<option value="circle">Circle
<option value="sphere">Sphere
</select>
= <input type=text name=area size=10>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری توسط سایر وب سایت ها، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (بیشتر بدانید)

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 697
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو