کدهای آماده برای طراحی وب سایت
بستن دسته بندی
دسته بندی ها ( ۶۳ آموزش )
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۳ آموزش)
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

محاسبه هزینه تبلیغات (با javascript)

این کد برای محاسبه هزینه تبلیغات به کار می رود. کافی است که دو مورد را وارد کنید و سپس بر روی کلید Solve کلیک نمایید تا مورد سوم، محاسبه شده و نمایش داده شود. CPM مخفف cost per thousand impressions می باشد و منظور از exposures ، تعداد نمایش تبلیغ است :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function adCalc(form) {
var ok = 0;
var cost = form.cost.value;
var cpm = form.cpm.value;
var exposures = form.exposures.value;

var complete = "It looks like you entered all the information already!  With this calculator, you just enter two of the fields and it solves for the last one.";

var incomplete = "Oops!  It doesn't appear you entered enough information.  Please enter at least two entries in order to solve for the other two.";

if (cost != "" && cpm != "")       { form.exposures.value = ((cost / cpm) * 1000); ok++; } // solve for exposures
if (cost != "" && exposures != "") { form.cpm.value = ((1000 / exposures) * cost); ok++; } // solve for cpm
if (cpm != "" && exposures != "")  { form.cost.value = cpm / (1000 / exposures);   ok++; } // solve for cost

if (!ok) alert(incomplete);  // they did not enter at least 2 fields
if (cost != "" && cpm != "" && exposures != "") alert(complete); // they filled in all the fields!
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form method=post>
<table border="1" cellpadding=5>
<tr>
<td align=center>Cost:</td>
<td align=center><input type="text" name="cost" size="8" value="" onFocus="select()"></td>
</tr>
<tr>
<td align=center>CPM:</td>
<td align=center><input type="text" name="cpm" size="8" value="" onFocus="select()"></td>
</tr>
<tr>
<td align=center>Exposures:</td>
<td align=center><input type="text" name="exposures" size="8" value="" onFocus="select()"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 align=center><input type="button" value="Solve" onClick="adCalc(this.form)"> <input type="reset" value="reset"></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری توسط سایر وب سایت ها، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (بیشتر بدانید)

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 693
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو