بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

689

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

مقدار زمان باقیمانده تا یک زمان مشخص (با javascript)

این کد برای نمایش مقدار زمان باقیمانده تا یک زمان مشخص، به کار می رود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function getTime() {
now = new Date();
y2k = new Date("Jan 1 2025 14:00:00");
days = (y2k - now) / 1000 / 60 / 60 / 24;
daysRound = Math.floor(days);
hours = (y2k - now) / 1000 / 60 / 60 - (24 * daysRound);
hoursRound = Math.floor(hours);
minutes = (y2k - now) / 1000 /60 - (24 * 60 * daysRound) - (60 * hoursRound);
minutesRound = Math.floor(minutes);
seconds = (y2k - now) / 1000 - (24 * 60 * 60 * daysRound) - (60 * 60 * hoursRound) - (60 * minutesRound);
secondsRound = Math.round(seconds);
sec = (secondsRound == 1) ? " second." : " seconds.";
min = (minutesRound == 1) ? " minute" : " minutes, ";
hr = (hoursRound == 1) ? " hour" : " hours, ";
dy = (daysRound == 1)  ? " day" : " days, "
document.timeForm.input1.value = "Time remaining: " + daysRound  + dy + hoursRound + hr + minutesRound + min + secondsRound + sec;
newtime = window.setTimeout("getTime();", 1000);
}
</script>

</head>

<body onLoad="getTime()">

<center>
Date:  Jan 1, 2025 2:00:00 p.m.
<form name="timeForm">
<input type="text" name="input1" size="70" border-style="none" style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid;border-right: 0px solid;border-top: 0px solid;font:12px arial, helvetica,sans-serif">
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو