کورنومتر (شمارنده زمان) معمولی و کورنومتر معکوس (با javascript)

توسط این کد، می توانیم یک کورنومتر (شمارنده زمان) (stopwatch) معمولی و یک کورنومتر معکوس را به طور همزمان داشته باشیم. با کلیک بر روی دکمه (button) وسط، کورنومترها به طور همزمان، شروع به کار می کنند (مقدار زمان را می توانید تعیین کنید). هر کورنومتر را می توانید به طور جداگانه به کار ببرید و همچنین می توانید هر دو را به طور همزمان استفاده کنید :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var up,down;var min1,sec1;var cmin1,csec1,cmin2,csec2;
function Minutes(data) {
for(var i=0;i<data.length;i++)
if(data.substring(i,i+1)==":")
break;  
return(data.substring(0,i));
}
function Seconds(data) {        
for(var i=0;i<data.length;i++)
if(data.substring(i,i+1)==":")
break;  
return(data.substring(i+1,data.length));
}
function Display(min,sec) {    
var disp;      
if(min<=9) disp=" 0";  
else disp=" ";  
disp+=min+":";  
if(sec<=9) disp+="0"+sec;      
else disp+=sec;
return(disp);
}
function Up() {
cmin1=0;        
csec1=0;        
min1=0+Minutes(document.sw.beg1.value);
sec1=0+Seconds(document.sw.beg1.value);
UpRepeat();
}
function UpRepeat() {  
csec1++;        
if(csec1==60) {
csec1=0; cmin1++;
}
document.sw.disp1.value=Display(cmin1,csec1);  
if((cmin1==min1)&&(csec1==sec1))
alert("Stopwatch Stopped");    
else up=setTimeout("UpRepeat()",1000);
}
function Down() {      
cmin2=1*Minutes(document.sw.beg2.value);        
csec2=0+Seconds(document.sw.beg2.value);        
DownRepeat();
}
function DownRepeat() {
csec2--;        
if(csec2==-1) {
csec2=59; cmin2--;
}      
document.sw.disp2.value=Display(cmin2,csec2);  
if((cmin2==0)&&(csec2==0))
alert("Countdown Stopped");    
else down=setTimeout("DownRepeat()",1000);
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form name="sw">
<table border="0" width="100%">
<tr align="center">
<td><table border="3" width="100%"><tr>
<th colspan="2">Stopwatch</th></tr>
<tr align="center">
<td>Stop at<br>
<input type="text" name="beg1" size="7" value="0:10"></td>
<td><input type="button" value="Start" onclick="Up()"></td>
</tr>
<tr align="center"><td colspan="2">
<input type="text" name="disp1" size="7"></td></tr></table></td>
<td>
<input type="button" value="Start Both" onclick="Up();Down()">
</td>
<td>
<table border="3" width="100%">
<tr align="center">
<td>Start at<br><input type="text" name="beg2" size="7" value="0:10"></td>                   <td><input type="button" value="Start" onclick="Down()"></td>
</tr>
<tr align="center"><td colspan="2">
<input type="text" name="disp2" size="7"></td></tr></table></td></tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 681
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 3 3 0
فرشاد ارجینی
۱۳۹۸/۰۷/۱۲
۱۳:۱۱

به نظر میاد برنامه باگ داره . وقتی که چند بار روی دکمه start تایمر سمت راست کلیک میکنیم برنامه خوب کار نمیکنه و به صفر میرسه و بعدش عدد منفی میشه .

.
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۳:۵۶

من برای اموزش html این دستور تو لازم دارم راضی باش دیگه ببخشید

A
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۹:۲۵

راضی باشی بهخاطر درس برداشتیم
راضی باشی
راضی باشی

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو