کپی کردن اطلاعات وارد شده در یک فیلد (field) فرم به درون یک فیلد دیگر

در فرم زیر، دو فیلد (field) داریم که اگر کاربر درون فیلد اول، اطلاعاتی را بنویسد و سپس درون فیلد دوم کلیک کند، اطلاعات وارد شده درون فیلد اول، به درون فیلد دوم کپی می شود (البته کاربر می تواند آن را تغییر بدهد) :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<body>

<center>
<pre>
<form name=userform>
Name:     <input type="text" name="name" size="15" value="" onChange="this.form.userid.value=this.value;"><br>
User ID:  <input type="text" name="userid" size="15" value="" onChange="this.value=this.form.name.value;">
<p>
<input type="button" name="action" value="Done!">
</form>
</pre>
</center>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 674
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو