بستن دسته بندی
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۳ آموزش)
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 671
گزینه ها

اضافه کردن علامت کاما (،) به اعداد نوشته شده در textbox ، در فرم

معمولا در اعداد طولانی، هر سه رقم از عدد را با یک علامت کاما (،) از هم جدا می کنند. در فرم زیر، در چنانچه یک عدد را در textbox وارد کرده و سپس دکمه کنار آن را فشار بدهیم، هر سه رقم از عدد، با یک علامت کاما (،) از سایر ارقام جدا می شوند :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function commaSplit(srcNumber) {
var txtNumber = '' + srcNumber;
if (isNaN(txtNumber) || txtNumber == "") {
alert("Oops!  That does not appear to be a valid number.  Please try again.");
fieldName.select();
fieldName.focus();
}
else {
var rxSplit = new RegExp('([0-9])([0-9][0-9][0-9][,.])');
var arrNumber = txtNumber.split();
arrNumber[0] += '.';
do {
arrNumber[0] = arrNumber[0].replace(rxSplit, '$1,$2');
} while (rxSplit.test(arrNumber[0]));
if (arrNumber.length > 1) {
return arrNumber.join('');
}
else {
return arrNumber[0].split('.')[0];
      }
   }
}
</script>

</head>

<body>

<form name="commas">
Input a Number:
<input type="text" name="inpNumber" size="20" value="">
<input type="button" value="Add Commas" onClick="document.commas.inpNumber.value=commaSplit(document.commas.inpNumber.value);">
</form>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو