تبدیل تمامی حرف های نوشته شده در textbox فرم به حرف کوچک (با javascript)

کاربر هنگام نوشتن متن خود در textbox ، ممکن است که از حرف های کوچک و بزرگ، به صورت ترکیبی استفاده نماید. چنانچه این حالت برای ما مطلوب نباشد، می توانیم تمامی حرف ها را به حرف کوچک تبدیل کنیم. در نمونه زیر، می توانید چند حرف را به صورت بزرگ بنویسید، سپس زمانی که بر روی دکمه کلیک کنید، تمامی حرف ها، به حرف کوچک تبدیل می شوند :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<body>

<center>
<form name="capsform">
<input type="text" name="caps" size="40" value="" onChange="javascript:this.value=this.value.toLowerCase();">
<br>
<input type="button" value="Ok!">
</form>
</center>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 665
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو