بستن منو
۵
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

زمان ها در زبان انگلیسی
زمان ها در زبان انگلیسی
زمان ها در زبان انگلیسی
5

648

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

زمان گذشته استمراری (past continuous)، در زبان انگلیسی

توضیح :

زمان گذشته استمراری (past continuous)، در زبان انگلیسی، برای صحبت در مورد وقایع گذشته (past events) به کار می رود که برای دوره ای از زمان (period of time) اتفاق افتاده اند.

ما از گذشته استمراری (past continuous) برای تاکید بر ادامه داشتن آن فرآیند، استفاده می کنیم. اگر می خواستیم که تنها در مورد آن اتفاق، به عنوان حقیقتی در گذشته صحبت کنیم، از گذشته ساده (past simple) استفاده می کردیم.


 • While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me.
 • Were you expecting any visitors?
 • Sorry, were you sleeping?
 • I was just making some coffee.
 • I was thinking about him last night.
 • In the 1990s few people were using mobile phones.

ما اغلب از گذشته استمراری (past continuous) برای توصیف یک کار پس زمینه (background action) ، زمانی که چیز دیگری اتفاق افتاده است، استفاده می کنیم :


 • I was walking in the street when I suddenly fell over.
 • She was talking to me on the phone and it suddenly went dead.
 • They were still waiting for the plane when I spoke to them.
 • The company was declining rapidly before he took charge.
 • We were just talking about it before you arrived.
 • I was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working.

منبع ترجمه و تالیف :

http://englishgrammarsecrets.com/pastcontinuous/menu.php

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 2 0 2

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن منو
۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

MIT 21F.223/21F.224 Listening, Speaking, and Pronunciation
مجموعه ویدئوهای آموزشی گوش دادن، صحبت کردن و تلفظ (در زبان انگلیسی) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 21F.223/21F.224 Listening, Speaking, and Pronunciation
مجموعه ویدئوهای آموزشی گوش دادن، صحبت کردن و تلفظ (در زبان انگلیسی) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 21F.223/21F.224 Listening, Speaking, and Pronunciation
4