بستن منو
۵
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

زمان ها در زبان انگلیسی
زمان ها در زبان انگلیسی
زمان ها در زبان انگلیسی
5

646

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

زمان حال ساده (present simple)، در زبان انگلیسی

زمان حال ساده (present simple)، در زبان انگلیسی، برای صحبت در مورد کارهایی (actions) است که آنها را به صورت دراز مدت (long term) یا دائمی (permanent) می بینیم. این مورد، خیلی متداول و خیلی مهم می باشد.

در مثال های زیر، در مورد کارهای معمول (regular actions) یا اتفاقات (events) صحبت می کنیم :


 • They drive to the office every day.
 • She doesn't come here very often.
 • The news usually starts at 6.00 every evening.
 • Do you usually have bacon and eggs for breakfast?

در مثال های زیر، در مورد حقایق (facts) صحبت می کنیم :


 • We have two children.
 • Water freezes at 0° C or 32° F.
 • What does this expression mean?
 • The Thames flows through London.

در مثال های زیر، در مورد حقایق آینده (future facts) که معمولا بر اساس یک جدول زمانبندی (timetable) یا نمودار (chart) می باشند، صحبت می کنیم :


 • Christmas Day falls on a Monday this year.
 • The plane leaves at 5.00 tomorrow morning.
 • Ramadan doesn't start for another 3 weeks.
 • Does the class begin at 10 or 11 this week?

در مثال های زیر، در مورد افکار (thoughts) یا احساسات (feelings) در زمان صحبت کردن (time of speaking)، حرف می زنیم. اگرچه ممکن است این احساسات (feelings)، کوتاه مدت (short-term) باشد، ولی ما از حال ساده (present simple) استفاده می کنیم، نه از حال استمراری (present continuous) :


 • They don't ever agree with us.
 • I think you are right.
 • She doesn't want you to do it.
 • Do you understand what I am trying to say.

منبع ترجمه و تالیف :

http://englishgrammarsecrets.com/presentsimple/menu.php

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن منو
۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

MIT 21F.223/21F.224 Listening, Speaking, and Pronunciation
مجموعه ویدئوهای آموزشی گوش دادن، صحبت کردن و تلفظ (در زبان انگلیسی) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 21F.223/21F.224 Listening, Speaking, and Pronunciation
مجموعه ویدئوهای آموزشی گوش دادن، صحبت کردن و تلفظ (در زبان انگلیسی) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 21F.223/21F.224 Listening, Speaking, and Pronunciation
4