آموزش Java
۲۴ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۲۴ آموزش)

دریافت ورودی از کاربر در یک پنجره باز شده یا نمایش یک پیام در یک پنجره، با کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، در java

با استفاده از کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، می توانیم در یک پنجره که باز می شود، یک ورودی را از کاربر دریافت کنیم و یا پیامی را در یک پنجره، به کاربر نمایش بدهیم.

برای استفاده از کلاس JOptionPane ، باید آن را وارد (import) کنیم. یعنی باید کد زیر را در پروژه java بنویسیم :

برای دریافت یک مقدار در یک پنجره باز شده، باید روش (method) با نام showInputDialog از کلاس JOptionPane را به کار ببریم. برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :

کد بالا باعث می شود که یک پنجره به شکل زیر باز شود :

دریافت ورودی از کاربر در یک پنجره باز شده یا نمایش یک پیام در یک پنجره، با کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، در java

همان طور که مشاهده می کنید، عبارت Your Name که قبلا در کدها نوشته بودیم، درون پنجره نمایش داده شده است تا کاربر بداند که باید نام خود را در این پنجره وارد کند. پس از وارد کردن نام توسط کاربر و کلیک بر روی دکمه OK ، پنجره بسته می شود و مقدار وارد شده، در رشته ای (string) با نام your_name ذخیره خواهد شد.

برای نمایش یک پیام به کاربر، در یک پنجره جدید، باید روش (method) با نام showMessageDialog از کلاس JOptionPane را به کار ببریم. برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :

کد بالا باعث می شود که محتوای رشته ای (string) با نام your_name که فرض می کنیم قبلا آن را تعریف کرده ایم، در پنجره ای که باز می شود، به کاربر، نمایش داده شود. مثلا فرض کنید که رشته your_name به صورت alireza تعریف شده باشد، در این صورت، با اجرای کد بالا، پنجره ای به شکل زیر نمایش داده خواهد شد :

دریافت ورودی از کاربر در یک پنجره باز شده یا نمایش یک پیام در یک پنجره، با کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، در java

کلمه null که در ابتدای پرانتز نوشته شده است، تنها به این معنی است که پنجره حاوی پیام، هیچ وابستگی به سایر بخش های برنامه ندارد.

برای دیدن یک برنامه کامل java که در آن، کدهای فوق به کار رفته است، به مثال زیر توجه کنید :

مثال

در برنامه eclipse ، یک پروژه java با نام Kelidestan.com می سازیم و سپس برای آن یک package با نام com.example.kelidestan ایجاد می کنیم و سپس برای آن package ، یک class با نام KelidestanClass می سازیم. بنابراین فولدربندی پروژه به صورت زیر خواهد بود :

دریافت ورودی از کاربر در یک پنجره باز شده یا نمایش یک پیام در یک پنجره، با کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، در java

کدهای فایل KelidestanClass.java ، در هنگام ساخته شدن، به صورت زیر می باشد :

کدهای آن را به صورت زیر تغییر می دهیم :

برای اجرا کردن پروژه java ، بر روی نام پروژه java (یعنی Kelidestan.com)، با موس، کلیک سمت راست نموده (البته می توان بر روی نام فایل KellidestanClass.java کلیک سمت راست کرد) و آنگاه گزینه Run As و سپس گزینه Java Application را انتخاب کنید. نتیجه اجرای برنامه، در پنجره ای (پنجره ای در داخل پنجره اصلی برنامه eclipse) نمایش داده می شود.

نتیجه :

پس از اجرای پروژه java ، پنجره ای به شکل زیر باز می شود :

دریافت ورودی از کاربر در یک پنجره باز شده یا نمایش یک پیام در یک پنجره، با کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، در java

فرض کنید که درون کادر پنجره، نام alireza را بنویسیم و سپس بر روی دکمه OK کلیک کنیم. آنگاه پنجره فعلی بسته شده و پنجره ای حاوی نام alireza نمایش داده می شود :

دریافت ورودی از کاربر در یک پنجره باز شده یا نمایش یک پیام در یک پنجره، با کلاس JOptionPane از کتابخانه javax.swing ، در java
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 600
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)