عدم نمایش اسکرول بار (Scrollbar)، با مشخصه های overflow:hidden یا overflow-y:hidden یا overflow-x:hidden ، در CSS

چنانچه بخواهیم اسکرول بار (Scrollbar) در صفحه HTML نمایش داده نشود، باید برای تگ body صفحه HTML ، مشخصه CSS زیر را قرار بدهیم :

یعنی به صورت زیر :

برای اینکه اسکرول بار (scrollbar)، تنها در جهت y نمایش داده نشود، مشخصه CSS زیر را برای تگ body صفحه HTML می نویسیم :

برای اینکه اسکرول بار (scrollbar)، تنها در جهت x نمایش داده نشود، مشخصه CSS زیر را برای تگ body صفحه HTML می نویسیم :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 547
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای مشخصه های CSS

راهنمای مشخصه های CSS بر اساس حرف اول مشخصه :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z