ایجاد بازه های درون خطی (inline spans)، با تگ span ، در HTML

قبل از شرح کاربرد تگ span در HTML، بهتر است ابتدا تگ div را توضیح دهیم تا بعدا کاربرد تگ span در HTML را بهتر متوجه شوید.

تگ div در HTML، برای تقسیم کل صفحه به بخش های مختلف، به کار می رود. سپس معمولا درون هر بخش، تعدادی عناصر درون خطی، مثل پاراگراف (با تگ p)، تیترها (با تگ های h1 تا h6) و ... قرار داده می شود. گاهی ممکن است که یک عنصر درون خطی را بخواهیم به قسمت های (بازه های) مختلف تقسیم کنیم تا برخی قسمت ها (بازه ها) دارای یک سری ویژگی های خاص و سایر قسمت ها (بازه ها) دارای ویژگی های دیگری باشد. در این حالت، دیگر از تگ div استفاده نمی کنیم و تگ span در این موارد به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

با تگ span ، قسمتی از متن یک پاراگراف (متن درون عنصر خطی پاراگراف) را به رنگ قرمز در می آوریم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

مشاهده می کنید که قسمت مشخص شده توسط تگ span ، به رنگ قرمز نمایش داده شده است.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 515
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای تگ های HTML

راهنمای تگ های HTML بر اساس حرف اول تگ :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z