ساخت جدول، در HTML

استفاده از جداول ، شیوه ای مناسب برای نمایش اطلاعات دسته بندی شده و منظم می باشد . در html از تگ <table> برای ساخت یک جدول استفاده می شود . شروع جدول را با تگ شروع <table> و پایان جدول را با تگ پایان <table/> اعلام می کنیم . درون این دو تگ ، با هر تگ <tr> می توانیم یک سطر برای جدول ایجاد کنیم . درون زوج تگ <tr> و <tr/> ، با هر تگ <td> می توانیم یک خانه برای آن سطر ایجاد کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال

جدولی با 2 سطر و 2 ستون می سازیم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

باید دقت داشته باشید که برای تگ <table> ، مشخصه border را برابر 1 قرار داده ایم . اگر این مشخصه را تعیین نکنیم ، جدول بدون دیواره نمایش داده می شود . این حالت را در مثال زیر بررسی می کنیم :

مثال

همان مثال قبل را بدون مشخصه border ، تکرار می کنیم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

مشاهده می کنید که جدول بدون دیواره می باشد .

  • فهرست مباحث
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 508
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)