زیباساز کد (code beautifier) چیست ؟

زبان های برنامه نویسی، استانداردهای خود را برای شیوه نوشتن شدن کدها دارند. برخی استانداردها، مستقیما با روند اجرای کدها مرتبط هستند و اگر رعایت نشوند، اجرای کدها با خطا روبرو خواهد شد. اما برخی دیگر از استاندارد ها، تنها به زیبایی و خوانا بودن کدها مربوط می باشند و قواعدی برای منظم نوشته شدن کدها هستند (رعایت نکردن آنها، مشکلی برای اجرای کدها ایجاد نمی کند، ولی خواندن و درک کدها را برای برنامه نویس دشوار خواهد کرد).

خیلی مواقع ما خودمان به شکل نامنظمی کدها را می نویسیم که بعدا خواندن و درک آنها دشوار می شود. خیلی مواقع هم اصلا کدها را از منبع دیگری (منابع آموزشی) در برنامه خود کپی کرده ایم. بنابراین حتی اگر خودمان هم استانداردها را رعایت کنیم، باز هم هنگام استفاده از سایر منابع، با مشکل نامنظم بودن کدها روبرو می شویم.

راه حل مشکل فوق، استفاده از زیباساز کد (code beautifier) می باشد که کدهایی را دریافت کرده و منظم شده آنها (بر اساس استانداردها) را در خروجی به ما می دهد. برنامه نویس ها بیشتر از زیباسازهای کد (code beautifier) آنلاین (به صورت وب سایت) استفاده می کنند (البته اگر کدشان خیلی مهم نباشد).

به عنوان مثال، یک زیباساز کد (code beautifier) آنلاین (وب سایت) برای زیباسازی کدهای زبان java در لینک زیر در دسترس می باشد :


http://codebeautify.org/javaviewer

کد به هم ریخته زیر را به آن می دهیم (کد java) :


int my_number = 3; switch (my_number) { case 1: Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message 1", Toast.LENGTH_SHORT).show(); break;
case 2: Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message 2", Toast.LENGTH_SHORT).show(); break;
case 3: case 4: Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message 34", Toast.LENGTH_SHORT).show(); break;
default: Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message default", Toast.LENGTH_SHORT).show(); break;}

خروجی آن به صورت زیر می باشد (گزینه Beautify را انتخاب می کنیم) :


int my_number = 3;
switch (my_number) {
        case 1:
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message 1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                break;
        case 2:
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message 2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                break;
        case 3:
        case 4:
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message 34", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                break;
        default:
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Message default", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                break;
}

مشاهده می کنید که کدها منظم شده اند و خواندن و درک آنها امکان پذیر می باشد.

زیباساز کد (code beautifier) چیست ؟
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 3447
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو