چگونگی به کار بردن کلمات رزرو شده (Reserved Words) در یک query ، در MySQL

کلماتی که دارای معنی خاص در نوشتن query ها می باشند، کلمات رزرو شده (Reserved Words) نامیده می شوند. به دلیل معنی و کاربرد خاص آنها، اگر جدول ها (tables) یا ستون ها (columns) یا موارد دیگری، به صورت هم نام با آنها داشته باشیم، آنگاه نوشتن query به صورت عادی امکان پذیر نمی باشد. زیرا همان معنی خاص آنها در query تفسیر می شود و بنابراین با خطا روبرو خواهیم شد.

برای جلوگیری از خطا، چنانچه یک کلمه رزرو شده (Reserved Words) را مثلا به عنوان نام یک جدول می خواهیم به کار ببریم، باید آن کلمه را در بین دو علامت زیر قرار بدهیم (علامت را کپی کنید، ممکن است آن را با علامت ' اشتباه بگیرید) :

مثلا فرض کنید که بخواهیم کلمه رزرو شده interval را در یک query به کار ببریم. query زیر یک خطا را ایجاد می کند :

بنابراین شیوه صحیح نوشتن آن، به صورت زیر می باشد :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 3024
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو