ساخت بخش شامل محتوای بدنه (Body) یک جدول (Table)، با تگ tbody ، در HTML

تگ tbody در HTML ، برای ساخت بخش شامل محتوای بدنه (Body) یک جدول (Table)، به کار می رود.

هر جدول (Table) را می توانیم به سه بخش بدنه (Body)، عنوان (سرتیتر - Header) و پاورقی (Footer) تقسیم کنیم. بخش بدنه (Body) درون تگ tbody ، بخش عنوان (سرتیتر - Header) درون تگ thead و بخش پاورقی (Footer) درون تگ tfoot قرار می گیرد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

بخش مهم کدها :

کد کامل صفحه HTML :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26853
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)