تعیین ویژگی های گروهی (Group) از ستون ها (Column) در یک جدول (Table)، با تگ های colgroup و col ، در HTML

فرض کنید که یک جدول (Table) داریم و قصد داریم که یک یا چند ویژگی همه سلول های (Cell) یک یا چند ستون (Column) از آن جدول (Table) را تغییر دهیم. برای این منظور، یک روش آسان، استفاده از تگ های colgroup و col برای گروه بندی (Group) ستون ها (Column) و تعیین ویژگی های مورد نظرمان برای آنها می باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که درون تگ table مربوط به یک جدول (Table)، کدهای HTML زیر را نوشته ایم :

خط زیر از کدهای بالا، تعیین کرده است که اولین ستون (Column) جدول (Table)، دارای عرض (مشخصه width ) برابر 100 بوده و رنگ پس زمینه (مشخصه background-color ) آن نیز برابر رنگ نارنجی ( orange ) باشد (بر روی اولین ستون اثر می گذارد) :

همچنین خط زیر از کدها، تعیین کرده است که دو ستون (Column) بعدی جدول (Table)، دارای عرض (مشخصه width ) برابر 140 بوده و رنگ پس زمینه (مشخصه background-color ) آنها نیز برابر رنگ زرد ( yellow ) باشد (چون مشخصه span برابر 2 می باشد، بنابراین بر روی دو ستون بعدی اثر می گذارد) :

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

بخش مهم کدها :

کد کامل صفحه HTML :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

همان مثال قبل را تکرار می کنیم، با این تفاوت که ترتیب دو تگ col در کدها را تغییر می دهیم (عملا ترتیب تغییرات بر روی ستون های (Column) جدول (Table)، تغییر می کند).

بخش مهم کدها :

کد کامل صفحه HTML :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26730
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)