رنگی کردن (Highlight کردن) ردیف های (Row) یک جدول (Table)، هنگام بردن موس بر روی آنها، با مشخصه background-color ، در CSS

فرض کنید که یک جدول (Table) در صفحه HTML داریم و می خواهیم که وقتی موس بر روی هر یک از ردیف های (Row) آن جدول (Table) می رود، آن ردیف (Row) مورد نظر، به صورت رنگی در بیاید (Highlight شود).

برای این منظور، کد CSS زیر را می نویسیم :

که در آن، رنگ (Color) مورد نظرمان را برابر Chartreuse انتخاب نموده ایم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

کد CSS زیر را برای نمایش خطوط حاشیه (Border) در جدول (Table) به کار برده ایم تا به آسانی بتوانیم مرز بین بخش های مختلف جدول (Table) را تشخیص دهیم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26716
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 1 0 1

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)