تغییر رنگ حاشیه (Border) یک عنصر fieldset ، با مشخصه های border-style و border-color ، در CSS

برای اینکه رنگ حاشیه (Border) یک عنصر fieldset را تغییر دهیم، باید مشخصه های border-style و border-color در CSS را به صورت زیر برای آن عنصر fieldset به کار ببریم :

که در آن، رنگ قرمز (red) را به عنوان رنگ (Color) مورد نظرمان برای حاشیه (Border) عنصر fieldset تعیین نموده ایم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

ابتدا عنصر fieldset را به صورت معمولی (بدون تغییر رنگ) به کار می بریم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

اکنون رنگ (Color) حاشیه (Border) عنصر fieldset را برابر رنگ قرمز (red) تعیین می کنیم :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26628
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای مشخصه های CSS

راهنمای مشخصه های CSS بر اساس حرف اول مشخصه :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z