آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)
بستن دسته بندی
۱۶۶
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۱۶۶ آموزش)
مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی پایتون (Python)
مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی پایتون (Python)
19
نکات ساده و پرکاربرد، در پایتون (Python)
نکات ساده و پرکاربرد، در پایتون (Python)
2
کار با کتابخانه ها (Libraries - Modules)، در پایتون (Python)
کار با کتابخانه ها (Libraries - Modules)، در پایتون (Python)
3
متغیرها (Variables) و تبدیل متغیرها، در پایتون (Python)
متغیرها (Variables) و تبدیل متغیرها، در پایتون (Python)
7
رشته ها (متن ها - String) و کاراکترها (Character)، در پایتون (Python)
رشته ها (متن ها - String) و کاراکترها (Character)، در پایتون (Python)
46
فهرست ها (لیست ها) (List)، در پایتون (Python)
فهرست ها (لیست ها) (List)، در پایتون (Python)
20
دیکشنری ها (Dictionary)، در پایتون (Python)
دیکشنری ها (Dictionary)، در پایتون (Python)
16
چندتایی ها (Tuples)، در پایتون (Python)
چندتایی ها (Tuples)، در پایتون (Python)
7
مجموعه ها (Set)، در پایتون (Python)
مجموعه ها (Set)، در پایتون (Python)
4
عملگرها (Operator)، در پایتون (Python)
عملگرها (Operator)، در پایتون (Python)
4
توابع (Functions) و روش ها (Methods)، در پایتون (Python)
توابع (Functions) و روش ها (Methods)، در پایتون (Python)
1
حلقه ها (for و while و ...)، در پایتون (Python)
حلقه ها (for و while و ...)، در پایتون (Python)
9
عملیات های ریاضی، در پایتون (Python)
عملیات های ریاضی، در پایتون (Python)
17
رسم شکل های دو بعدی، در پایتون (Python)
رسم شکل های دو بعدی، در پایتون (Python)
1
کار با فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در پایتون (Python)
کار با فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در پایتون (Python)
4
زمان و تاریخ، در پایتون (Python)
زمان و تاریخ، در پایتون (Python)
1
تبادل اطلاعات با سرور اینترنتی (اینترنت)، در پایتون (Python)
تبادل اطلاعات با سرور اینترنتی (اینترنت)، در پایتون (Python)
1
مباحث عمومی، در پایتون (Python)
مباحث عمومی، در پایتون (Python)
4

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26510
گزینه ها

ساخت حلقه (Loop) بر اساس یک فهرست (لیست) (List) که عنصرهای آن به صورت چندتایی (Tuple) تعریف شده اند، با عبارت for ، در پایتون (Python)

در کلید شماره 26505 ، چگونگی ساخت حلقه (Loop) بر اساس عنصرهای یک فهرست (لیست) (List) را شرح دادیم، اما در آن کلید آموزشی، عناصر فهرست (List)، همگی عناصری به شکل یک مقدار ساده (مثلا عدد یا رشته یا ...) بودند، اما اکنون قصد داریم حالتی را شرح بدهیم که در آن، هر عنصر فهرست (List)، یک چندتایی (Tuples) ( کلید شماره 20644 ) می باشد و چگونگی ساخت حلقه (Loop) برای این نوع فهرست (List) و شیوه فراخوانی چندتایی ها (Tuple) و عناصر چندتایی ها (Tuple) از آن فهرست (List) را شرح خواهیم داد.

به عنوان مثال، کد پایتون (Python) زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

به خط زیر از کدها توجه کنید :

طرح رنگ

بر اساس کد بالا، یک حلقه for ساخته می شود که در هر گام از آن، یکی از عنصرهای فهرست Kelidestan_List که در واقع یک چندتایی (Tuple) می باشد، فراخوانی شده و دارای نام متناظر item خواهد بود (این نام را به دلخواه انتخاب نموده ایم). بنابراین در کدهای حلقه، با نام item به عنصرهای فهرست Kelidestan_List (که چندتایی (Tuple) هستند) اشاره می کنیم.

این حلقه، تنها دارای کد ساده زیر برای پردازش بر روی عنصرهای فهرست (List) می باشد که صرفا مقدار عنصر (چندتایی (Tuple)) را در خروجی نمایش می دهد :

طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ
نکته

برای اشاره به عناصر مربوط به هر چندتایی (Tuple)، می توانیم کد پایتون (Python) حلقه for را به صورت زیر بنویسیم :

طرح رنگ

و یا به شکل زیر :

طرح رنگ

که در آن، item1 به اولین عنصر هر چندتایی (Tuple) و item2 به دومین عنصر هر چندتایی (Tuple) اشاره می کند (در مثال های دیگر که شامل چندتایی (Tuple) با تعداد عناصر بیشتر هستند، باید تعداد بیشتری از این عبارت ها را به همین شکل بنویسیم).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ
مثال
طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ
مثال
طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ

کپی برداری توسط سایر وب سایت ها، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (بیشتر بدانید)

گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی پایتون (python) (ویدئوهای رایگان از سایت های انگلیسی زبان)
بستن دسته بندی
۳۱۰
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی python (پایتون) - Python 3.4 Programming Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی python (پایتون) - Python 3.4 Programming Tutorials - از thenewboston.com
56
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی پایتون (Python) - مجموعه Python Programming Tutorials
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی پایتون (Python) - مجموعه Python Programming Tutorials
53
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python 2.7 - مجموعه Python 2.7 Tutorial
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python 2.7 - مجموعه Python 2.7 Tutorial
18
مجموعه ویدئوهای آموزشی ساخت کاوشگر وب با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Python Web Crawler Tutorial - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی ساخت کاوشگر وب با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Python Web Crawler Tutorial - از thenewboston.com
17
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python Network Packet Sniffer - مجموعه Python Network Packet Sniffer Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python Network Packet Sniffer - مجموعه Python Network Packet Sniffer Tutorials - از thenewboston.com
7
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python Reverse Shell - مجموعه Python Reverse Shell Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python Reverse Shell - مجموعه Python Reverse Shell Tutorials - از thenewboston.com
15
مجموعه ویدئوهای آموزشی توسعه وب بر مبنای Flask ، با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Flask Web Development with Python Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی توسعه وب بر مبنای Flask ، با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Flask Web Development with Python Tutorials - از thenewboston.com
7
مجموعه ویدئوهای آموزشی توسعه GUI در پایتون (Python)، با استفاده از GTK+ 3 - مجموعه Python GUI Development with GTK+ 3 - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی توسعه GUI در پایتون (Python)، با استفاده از GTK+ 3 - مجموعه Python GUI Development with GTK+ 3 - از thenewboston.com
16
مجموعه ویدئوهای آموزشی اسکن کننده وب سایت، با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Python Website Scanner Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی اسکن کننده وب سایت، با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Python Website Scanner Tutorials - از thenewboston.com
7
مجموعه ویدئوهای آموزشی Pygame (ساخت بازی با استفاده از پایتون (Python)) - مجموعه Pygame : Python Game Development - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی Pygame (ساخت بازی با استفاده از پایتون (Python)) - مجموعه Pygame : Python Game Development - از thenewboston.com
100
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی GUI در پایتون (Python)، با استفاده از Tkinter - مجموعه Python GUI with Tkinter - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی GUI در پایتون (Python)، با استفاده از Tkinter - مجموعه Python GUI with Tkinter - از thenewboston.com
14