نمایش خطوط حاشیه (Border) برای یک عکس (Image)، با مشخصه border ، در CSS

با استفاده از مشخصه border در CSS ، می توانیم یک سری خطوط حاشیه (Border) را در اطراف عکس (Image) نمایش دهیم.

تگ img در HTML برای نمایش یک عکس به کار می رود ( کلید شماره 507 )، بنابراین باید مشخصه border را برای تگ img به کار ببریم.

به عنوان مثال، کد CSS زیر را می نویسیم :

که در آن، مشخصه border به صورت زیر به کار رفته است :

عبارت 5px ، میزان ضخامت خطوط حاشیه (Border) بر حسب پیکسل (Pixel) را مشخص کرده، عبارت dashed نوع خطوط حاشیه را تعیین کرده که باعث می شود خطوط حاشیه به صورت ((نقطه چین)) باشند و عبارت green نیز رنگ خطوط حاشیه را برابر رنگ سبز (green) مشخص کرده است.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

بخش مهم کدها :

کد کامل صفحه HTML :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

بخش مهم کدها :

عبارت solid برای مشخصه border باعث می شود که خط به صورت پیوسته باشد (برخلاف مثال قبلی که خط را به صورت نقطه چین در نظر گرفته بودیم).

کد کامل صفحه HTML :

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
دسته بندی عکس ها، در CSS
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26292
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)