نوشتن توضیحات (Comment) در فایل htaccess.

فایل .htaccess در پوشه اصلی وب سایت (با نام public_html) قرار دارد (اگر وجود ندارد باید خودمان آن را بسازیم) و با نوشتن یک سری قواعد در آن، می توانیم ویژگی هایی را برای وب سایت (سرور) تعیین کنیم.

نوشتن قواعد مختلف در فایل .htaccess ، می تواند باعث شود که با مراجعه های بعدی به این فایل، فراموش کرده باشیم که هر بخش از کدهای (قواعد) نوشته شده، به چه منظوری است. بنابراین نوشتن کمی توضیحات (Comment) برای بخش های مختلف کدها، می تواند به ما کمک کند تا کاربرد هر بخش از آنها را در آینده به یاد بیاوریم.

توضیحات (Comment) هیچگونه اثر اجرایی ندارند (تغییری در وب سایت ایجاد نمی کنند) و تنها برای خوانده شدن توسط برنامه نویس می باشند (تا مواردی را در مورد کدها توضیح بدهد).

برای نوشتن توضیحات تک خطی در فایل .htaccess ، باید علامت # را به کار ببریم (البته این علامت حتما باید در ابتدای خط قرار بگیرد). به عنوان مثال :


# Comments
نکته مهم

علامت # حتما باید در ابتدای خط قرار بگیرد و چنانچه در ادامه یک خط بیاید، کدها به درستی اجرا نمی شوند (اگرچه در برخی زبان های برنامه نویسی، عادت داریم که در مورد علامت مربوط به توضیحات (Comment) تک خطی، نیاز نباشد که حتما در ابتدای خط قرار بگیرد، اما در اینجا، ذکر کردن علامت در ابتدای خط، ضروری است).

نکته

در فایل .htaccess ، امکان نوشتن توضیحات (Comment) چند خطی وجود ندارد. بنابراین اگر باید چند خط توضیحات (Comment) بنویسید، هر کدام از آن خط ها را با یک علامت # شروع کنید.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26122
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 1 0 1

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)