حذف تمام ردیف های (Rows) یک جدول (Table)، در MySQL

در MySQL ، برای حذف تمام ردیف های (Rows) یک جدول (Table)، دو حالت زیر را خواهیم داشت :

1- بخواهیم که field های (ستون های - Columns) تعریف شده به صورت AUTO_INCREMENT ، همین مقدار فعلی خود را نگه دارند و صرفا تمامی ردیف های (Rows) درج شده در جدول (Table) را حذف کنیم.

query متناظر با این حالت :

که در آن، table_name برابر نام جدول (Table) مورد نظر می باشد.

2- بخواهیم که تمامی field های (ستون های - Columns) تعریف شده به صورت AUTO_INCREMENT را reset کنیم.

query متناظر با این حالت :

که در آن، table_name برابر نام جدول (Table) مورد نظر می باشد.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26035
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو