بستن دسته بندی
۶۰
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۰ آموزش)
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی شیء گرا (Object Oriented) - مجموعه Object Oriented Design
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی شیء گرا (Object Oriented) - مجموعه Object Oriented Design
11
مجموعه ویدئوهای آموزشی بازسازی کد (Code Refactoring)
مجموعه ویدئوهای آموزشی بازسازی کد (Code Refactoring)
18
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی چند هسته ای (مباحث اولیه) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.189 Multicore Programming Primer, January (IAP) 2007
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی چند هسته ای (مباحث اولیه) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.189 Multicore Programming Primer, January (IAP) 2007
31

شماره دسته بندی 651
تعداد کلیدها ۳۱
گزینه ها
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی چند هسته ای (مباحث اولیه) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.189 Multicore Programming Primer, January (IAP) 2007
گزینه ها

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن دسته بندی
۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کار با فایل ها، در برنامه نویسی (programming)
کار با فایل ها، در برنامه نویسی (programming)
1
کدهای معادل کاراکترها، شکلک ها و ... ، در برنامه نویسی (programming)
کدهای معادل کاراکترها، شکلک ها و ... ، در برنامه نویسی (programming)
1
مباحث عمومی در برنامه نویسی (programming)
مباحث عمومی در برنامه نویسی (programming)
2