بستن منو
۳۱۰
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی python (پایتون) - Python 3.4 Programming Tutorials - از thenewboston.com
56
مجموعه ویدئوهای آموزشی برنامه نویسی پایتون (Python) - مجموعه Python Programming Tutorials
53
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python 2.7 - مجموعه Python 2.7 Tutorial
18
مجموعه ویدئوهای آموزشی ساخت کاوشگر وب با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Python Web Crawler Tutorial - از thenewboston.com
17
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python Network Packet Sniffer - مجموعه Python Network Packet Sniffer Tutorials - از thenewboston.com
7
مجموعه ویدئوهای آموزشی Python Reverse Shell - مجموعه Python Reverse Shell Tutorials - از thenewboston.com
15
مجموعه ویدئوهای آموزشی توسعه وب بر مبنای Flask ، با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Flask Web Development with Python Tutorials - از thenewboston.com
7
مجموعه ویدئوهای آموزشی توسعه GUI در پایتون (Python)، با استفاده از GTK+ 3 - مجموعه Python GUI Development with GTK+ 3 - از thenewboston.com
16
مجموعه ویدئوهای آموزشی اسکن کننده وب سایت، با استفاده از پایتون (Python) - مجموعه Python Website Scanner Tutorials - از thenewboston.com
7
مجموعه ویدئوهای آموزشی Pygame (ساخت بازی با استفاده از پایتون (Python)) - مجموعه Pygame : Python Game Development - از thenewboston.com
100
مجموعه ویدئوهای آموزشی طراحی GUI در پایتون (Python)، با استفاده از Tkinter - مجموعه Python GUI with Tkinter - از thenewboston.com
14
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

نوع نمایش

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن منو
۱۲۲
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی پایتون (Python)
18
نکات ساده و پرکاربرد، در پایتون (Python)
2
کار با کتابخانه ها (Libraries - Modules)، در پایتون (Python)
3
متغیرها (Variables) و تبدیل متغیرها، در پایتون (Python)
6
رشته ها (Strings)، در پایتون (Python)
28
فهرست ها (لیست ها) (List)، در پایتون (Python)
14
دیکشنری ها (dictionary)، در پایتون (Python)
14
چندتایی ها (Tuples)، در پایتون (Python)
5
عملگرها (Operator)، در پایتون (Python)
4
توابع (Functions) و روش ها (Methods)، در پایتون (Python)
1
حلقه ها (for و while و ...)، در پایتون (Python)
3
عملیات های ریاضی، در پایتون (Python)
17
رسم شکل های دو بعدی، در پایتون (Python)
1
زمان و تاریخ، در پایتون (Python)
1
تبادل اطلاعات با سرور اینترنتی (اینترنت)، در پایتون (Python)
1
مباحث عمومی، در پایتون (Python)
4