انجمن سایت کلیدستانکمک برای حل ارور در GUI متلبزمان کنونی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، ۱۲:۰۵ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: negol
آخرین ارسال: negol
پاسخ 1
بازدید 330

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک برای حل ارور در GUI متلب

کمک برای حل ارور در GUI متلب

#1
سلام. میشه لطفا بفرمایید مشکل کد من چیست که این ارور را میدهد؟
یک برنامه GUI است که در خود کد چند کد دیگر باید خوانده شود تا محاسببات مورد نیاز انجام شود. لطفا کمکم کنید.
کد:
[/align]
[align=right]str1 = get(handles.Ae_At,'string');
str2 = get(handles.Ac_At,'string');
str3 = get(handles.r,'string');
str4 = get(handles.P1,'string');
str5= get(handles.P3,'string');
str6 = get(handles.F,'string');
str7 = get(handles.F,'string');
str8 = get(handles.den_f,'string');
str9 = get(handles.den_o,'string');
str10 = get(handles.R,'string');
str11 = get(handles.g,'string');
str12 = get(handles.Per,'string');
str13 = get(handles.theta_n,'string');
str14 = get(handles.L_star,'string');
str15 = get(handles.theta_correction,'string');
str16 = get(handles.v_correction,'string');
str17 = get(handles.CF_correction,'string');
Ae_At = str2double('str1');
Ac_At = str2double('str2');
r = str2double('str3');
P1 = str2double('str4');
P3 = str2double('str5');
F = str2double('str6');
tp = str2double('str7');
den_f = str2double('str8');
den_o = str2double('str9');
R = str2double('str10');
g = str2double('str11');
Per = str2double('str12');
theta_n = str2double('str13');
L_star = str2double('str14');
theta_correction = str2double('str15');
v_correction = str2double('str16');
CF_correction = str2double('str17');

[filename, pathname] = uigetfile({'*.*','All Files (*.*)'; '*.txt;*.dat','Text Files (*.txt,*.dat)''MAT-files (*.mat)'},'termo_data');
if ischar(filename)
    f = fullfile(pathname,filename);
    load(f);
end

[T1,mol,gamma]=termo_finder(P1,r,P1_matrix,r_matrix,T1_matrix,mol_matrix,gamma_matrix);
theta_n = theta_n*pi/180; %rad
tp = tp*60;            %s
den_o = den_o*9805;    %N/m3
den_f = den_f*9805;    %N/m3
P2_P1=P2_finder2(gamma,Ae_At); %non
P2=P2_P1*P1;                %Pa
v2_i=sqrt(((2*gamma)/(gamma-1))*(R_dash/mol*T1)*(1-(P2/P1)^((gamma-1)/gamma)));    %m/s
v2_a=v2_i*v_correction;    %m/s
CF_i=sqrt(((2*gamma^2)/(gamma-1))*(2/(gamma+1))^((gamma+1)/(gamma-1))*(1-(P2/P1)^((gamma-1)/gamma)))+(P2-P3)/P1*Ae_At;      %non
CF_a=CF_i*CF_correction;
At=F/(CF_a*P1);            %m2
Ae=Ae_At*At;                %m2
Dt=sqrt((4*At)/pi);        %m
Dc=sqrt(Ac_At)*Dt;
cstar_i=sqrt(gamma*R_dash/mol*T1)/gamma/sqrt((2/(gamma+1))^((gamma+1)/(gamma-1))); %m/s
cstar_a=cstar_i*v_correction;%m/s
I_sp_a=cstar_a*CF_a/g_0;    %s
m_dot=F/I_sp_a/g_0;
w_dot=m_dot*g_0;            %N/s
w_dot_f=w_dot/(r+1);        %N/s
w_dot_o=(w_dot*r)/(r+1);    %N/s
V_dot_f=w_dot_f/(den_f);    %m3/s
V_dot_o=w_dot_o/(den_o);    %m3/s
V_dot=V_dot_o+V_dot_f;      %m3/s
w_f=w_dot_f*tp;            %N
w_o=w_dot_o*tp;            %N
w_p=w_dot*tp;              %N
V_o=V_dot_o*tp;            %m3
V_f=V_dot_f*tp;            %m3
V_p=V_dot*tp;              %m3
set(handles.w_f_ans,'string',w_f_ans);
set(handles.w_o_ans,'string',w_o_ans);
set(handles.w_p_ans,'string',w_p_ans);[/align]
[align=right]
Error using fzero (line 242)
Function values at interval endpoints must be finite and real.

Error in P2_finder2 (line 7)
PePc = fzero(fun,[1e-10,0.1]);

Error in raogui>pushbutton1_Callback (line 368)
P2_P1=P2_finder2(gamma,Ae_At); %non


پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان