انجمن سایت کلیدستان


رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لاگ برنامه

لاگ برنامه

#1
با سلام و احترام. بعد از نصب برنامه هنگام ورود به صفحه اول، برنامه فورس کلوز می دهد و از برنامه خارج می شود. متوجه نشدم مشکل از چیست.از دیتابیس؟ از لایبرری ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

02-10 21:29:07.189: W/System(21244): ClassLoader referenced unknown path: /data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64
02-10 21:29:07.192: I/art(21244): Rejecting re-init on previously-failed class java.lang.Class<com.sayadev.quran.MainActivity>
02-10 21:29:07.192: D/AndroidRuntime(21244): Shutting down VM
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): FATAL EXCEPTION: main
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): Process: com.sayadev.quran, PID: 21244
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{com.sayadev.quran/com.sayadev.quran.MainActivity}: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.sayadev.quran.MainActivity" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.sayadev.quran-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]]
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2360)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2509)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.ActivityThread.access$1000(ActivityThread.java:153)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1373)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5529)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:739)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:629)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.sayadev.quran.MainActivity" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.sayadev.quran-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]]
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1068)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2350)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): ... 9 more
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): Suppressed: java.lang.NoClassDefFoundError: com.sayadev.quran.MainActivity
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at dalvik.system.DexFile.defineClassNative(Native Method)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at dalvik.system.DexFile.defineClass(DexFile.java:226)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at dalvik.system.DexFile.loadClassBinaryName(DexFile.java:219)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at dalvik.system.DexPathList.findClass(DexPathList.java:338)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:54)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): ... 13 more
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: com.sayadev.quran.MainActivity
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.Class.classForName(Native Method)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504)
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): ... 12 more
02-10 21:29:07.198: E/AndroidRuntime(21244): Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack trace available
02-10 21:29:07.213: E/MQSEventManagerDelegate(21244): failed to get MQSService.
02-10 21:29:07.220: I/Process(21244): Sending signal. PID: 21244 SIG: 9
02-10 21:30:36.328: W/System(21444): ClassLoader referenced unknown path: /data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64
02-10 21:30:36.331: I/art(21444): Rejecting re-init on previously-failed class java.lang.Class<com.sayadev.quran.MainActivity>
02-10 21:30:36.332: D/AndroidRuntime(21444): Shutting down VM
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): FATAL EXCEPTION: main
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): Process: com.sayadev.quran, PID: 21444
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{com.sayadev.quran/com.sayadev.quran.MainActivity}: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.sayadev.quran.MainActivity" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.sayadev.quran-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]]
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2360)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2509)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.ActivityThread.access$1000(ActivityThread.java:153)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1373)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5529)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:739)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:629)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.sayadev.quran.MainActivity" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.sayadev.quran-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]]
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1068)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2350)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): ... 9 more
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): Suppressed: java.lang.NoClassDefFoundError: com.sayadev.quran.MainActivity
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at dalvik.system.DexFile.defineClassNative(Native Method)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at dalvik.system.DexFile.defineClass(DexFile.java:226)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at dalvik.system.DexFile.loadClassBinaryName(DexFile.java:219)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at dalvik.system.DexPathList.findClass(DexPathList.java:338)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:54)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): ... 13 more
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: com.sayadev.quran.MainActivity
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.Class.classForName(Native Method)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504)
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): ... 12 more
02-10 21:30:36.333: E/AndroidRuntime(21444): Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack trace available
02-10 21:30:36.335: E/MQSEventManagerDelegate(21444): failed to get MQSService.
02-10 21:30:36.347: I/Process(21444): Sending signal. PID: 21444 SIG: 9
02-10 21:31:01.815: W/System(21875): ClassLoader referenced unknown path: /data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64
02-10 21:31:01.818: I/art(21875): Rejecting re-init on previously-failed class java.lang.Class<com.sayadev.quran.MainActivity>
02-10 21:31:01.818: D/AndroidRuntime(21875): Shutting down VM
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): FATAL EXCEPTION: main
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): Process: com.sayadev.quran, PID: 21875
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{com.sayadev.quran/com.sayadev.quran.MainActivity}: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.sayadev.quran.MainActivity" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.sayadev.quran-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]]
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2360)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2509)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.ActivityThread.access$1000(ActivityThread.java:153)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1373)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5529)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:739)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:629)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.sayadev.quran.MainActivity" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.sayadev.quran-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.sayadev.quran-1/lib/arm64, /vendor/lib64, /system/lib64]]
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1068)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2350)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): ... 9 more
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): Suppressed: java.lang.NoClassDefFoundError: com.sayadev.quran.MainActivity
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at dalvik.system.DexFile.defineClassNative(Native Method)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at dalvik.system.DexFile.defineClass(DexFile.java:226)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at dalvik.system.DexFile.loadClassBinaryName(DexFile.java:219)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at dalvik.system.DexPathList.findClass(DexPathList.java:338)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:54)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): ... 13 more
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: com.sayadev.quran.MainActivity
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.Class.classForName(Native Method)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504)
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): ... 12 more
02-10 21:31:01.819: E/AndroidRuntime(21875): Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack trace available
02-10 21:31:01.821: E/MQSEventManagerDelegate(21875): failed to get MQSService.
02-10 21:31:01.831: I/Process(21875): Sending signal. PID: 21875 SIG: 9
پاسخ
 سپاس شده توسط شماره مجازی امارات ، تلگرام ضد فیلتر 2023


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان