انجمن سایت کلیدستان


رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بادبند و دیوار برشی

بادبند و دیوار برشی

#1
Wink 
مهار زلزله با بادبند و دیواربرشی
بادبند و دیوار برشی :برای مقابله با نیروهای جانبی (باو و زلزله ) و مهار کردن آنها، در سازه ها از بادبند استفاده می شود.در واقع در صورت به کار بردن یک شبکه بادبند در یک دهانه، بخش های دیگر قاب با تکیه در آن پایداری خود را حفظ می کنند و در واقع نیروی زیادی لازم است تا با ایجاد تغییر طول اضلاع اعضای بادبند تغییر زاویه در شبکه بادبندی ایجاد و سازه را تغییر شکل دهند.
[عکس: 1-300x211.jpg]
بادبند و دیوار برشیبادبندها انواع مختلفی دارند که نوع ضربدری آن متداولترین نوع آن است که عملکرد خوبی نیز نسبت به سایر بادبندها دارد.
اما از لحاظ معماری محدودیت داشته و نمی توان در دهانه بادبندی شده با مهاربند (بادبند ) ضربدری بازشو ایجاد کرد.برای رفع این مشکل می توان از انواع دیگر بادبند استفاده کرد.در محل اتصال بادبند به گوشه تیر و ستون و همچنین اتصال دو پروفیل بادبند به هم (محل تقاطع ) از صفحاتی به منظور تامین طول جوش مورد نیاز استفاده می شود.
اتصال بادبند به محل اتصال تیر و ستون / اتصال بادبندها در محل تقاطع پروفیل های بادبند بعد از اتصال پروفیل های دوبل به هم که مابین آنها از لقمه به فواصل مشخص برای عملکرد یکپارچه و همچنین جلوگیری از کمانش نیمرخ ها استفاده می شود .
و همچنین بعد از اتصال دو پروفیل متقاطع در بادبند ضربدری در روی زمین، کل سیستم بادبند یک دهانه را با جرثقیل یا با طناب بالا برده و در محل های مورد نظر که صفحه های نصب شده در محل اتصال تیر و ستون می باشند نگه داشته و جوش به طول مورد نظر را می دهند.
[عکس: 2-2-300x300.jpg]
بادبند و دیوار برشیدیوار برشیبادبند و دیوار برشی : یکی دیگر از سیستم های مناسب برای مقابله با نیروهای جانبی سیستم دیوار برشی می باشد.
دلیل نام گذاری این دیوارها به دیوار برشی از آن جهت است که قسمت عمده برش ناشی از نیروهای جانبی را جذب و منتقل می کنند.
این دیوار ها را می توان از نظر نسبت ارتفاع به طول و همچنین از لحاظ شکل تقسیم بندی کرد.از لحاظ نسبت ارتفاع به طول این دیوارها به دیوار برشی کوتاه و بلند تقسیم می شوند.
اگر نسبت ارتفاع به طول دیوار کمتر از ۲ یا ۳ باشد این دیوار، دیوار برشی کوتاه است.دیوار های برشی کوتاه در برابر خمش بر خلاف برش از مقاومت بیشتری برخوردارند و اگر نسبت ارتفاع به طول دیوار زیاد باشد عملکرد دیوار مانند تیر طره ای عمیق می باشد. و در آن خمش از برش از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.
از نظر شکل این دیوارها به صورت بالدار و غیر بالدار تقسیم می شوند مقاطع بال دار از پایداری و شکل پذیری پیشتری نسبت به مقاطع بدون بال برخوردار هستند از این جهت توصیه می شود از مقاطع بالدار استفاده شود:در ضمن دیوارهای برشی هم به صورت دو بعدی ( تیغه ای) یعنی در یک راستا و هم به صورت سه بعدی یعنی در دو راستا اجرا ملی شوند.
موقعیت دیوار برشی در پلانموقعیت دیوارهای برشی در پلان همانند بادبند ها  باید بگونه ای باشد که تا حد امکان مرکز جرم  طبقات پر مرکز سفتی آنها نزدیک باشد.علاوه بر این موضوع دیوارهای برشی نباید به صورت همگرا باشند زیرا در این صورت در مقابل حرکات پیچشی زمین مقاومت خوبی نخواهد داشت.
اجرای ستون فولادی در مجاورت دیوار برشیستون فولادی برشی به دو صورت اجرا می شود.اجرای ستون به صورت غیر مدفون در دیوار برشییک نوع این روش استون فولادی در کنار دیوار برشی اجرا می شود و برای انتقال مناسپ پرش بین دیوار و ستون  فولادی از برشگیر که روی ستون اجرا می شود استفاده  می شود.اجرای دیوار برشی به شکل ذکر شده در فوق از لحاظ اجرایی ساده می باشد ولی معایبی به شرح زیر نیز دارد:
  1. مقطع ستون فولادی و ابعاد کف ستون ها و تعداد بوتها افزایش می یابد و غیر اقتصادی می شود.
  2. این نوع شیوه اجرا را نمی توان در نرم افزار طراحی کرد. در نوع دیگر این روش که بادبند و دیوار برشی در پروژه های مقاوم سازی اجرا می شود ما بین ستون و دیوار از مواد تراکم پذیر جهت عدم تداخل عملکرد دیوار برشی و ستون استفاده می شود. در این روش مقطع ستون به طور غیر اقتصادی افزایش نمی یابد . از محدودیتهای این روش این است که نمی توان دیوارهای برشی سه بعدی را مطابق این روش اجرا کرد و این روش منحصر دیوارهای برشی دو بعدی می باشد .
 اجرای ستون به صورت مدفون در دیوار برشیدر این روش ستون فولادی داخل بتن دیوار برشی قرار می گیرد .
به دلیل اینکه ابعاد ستون فولادی مدفون در بتن کوچک می باشد .ابعاد آن باید به گونه ای اختیار شود که امکان اجرای اتصال مناسب تیرهای متصل به ستون فراهم گردد .
برای انتقال مناسب برش میان دیوار و ستون فولادی باید از برشگیرهایی که متصل به ستون است استفاده شود.بادبند و دیوار برشی در مواقعی که احتمال جدایی دیوار از ستون فولادی تحت اثر بارهای لرزه ای شدید وجود دارد در دیوارهای با شکل پذیری متوسط و زیاد فولاد عرضی اجزاء مرزی باید به اندازه دو برابر بعد جزء مرزی در راستای دیوار در داخل دیوار ادامه یابد .
مسائل مربوط به تیر فولادی مدفون در بتن : تا حد امکان از وجود تیر در داخل دیوار برشی بدلیل ضخامت کم دیوار که موجب قطع بتن ریزی می شود باید خودداری کرد.در صورت استفاده از تیر در داخل دیوار برشی باید از مقطع کوچک که در بالا و پایین برشگیر به آن متصل شده استفاده کرد. بهتر است جهت تیرچه ها موازی دیوار برشی باشند در غیر این صورت از لحاظ اجرایی بهتر است که تیر داخل دیوار اجرا شود و تیرچه ها به تیر مدفون متصل شوند.در صورت اتصال شمشیری به دیوار برشی باید در روی دیوار برشی صفحات فولادی که با آرماتور به دیوار متصل می شود نصب شوند.
آرماتورهای دیوار برشیدر دیوار برشی چند نوع آرماتور وجود دارند:۱- سفره فولادهای قائم و افقی که به طور یکنواخت در تمام سطح مقطع قرار می گیرند و مقدار حداقل آن بر اساس آئین نامه صرف نظر از تلاش برش وارد بر آن برابر ۰/۰۰۲۵ برابر سطح مقطع دیوار در هر دو جهت می باشد.
شبکه ی آرماتور های افقی و قائم در دو ردیف قرار می گیرند ولی در مواردی که ضخامت دیوار کم است از این شبکه در یک ردیف استفاده می شود بهتر است سفره میلگرد های افقی دیوار در بیرون (نزدیک به قالب) و سفره میلگردهای قائم در داخل حجم دیوار قرار بگیرند.۲- آرماتورهای خمشی که بهتر است تا حد امکان به صورت متمرکز در دو انتهای دیوار قرار بگیرند.
در اغلب موارد آرماتورهای خمشی به صورت متمرکز در دو انتهای کار گذاشته نشده و به دلیل مشکلات اجرایی به طور یکنواخت در طول دیوار کار گذاشته می شود که در این صورت آرمانور های قائم آرماتورهای خمشی دیوار برشی هستند.بادبند و دیوار برشی : در بعضی موارد به دلیل مسائل معماری اقدام به ایجاد بازشو (دیوار یا پنجره ) در داخل دیوار برشی می کنیم در صورتیکه ابعاد باز شو کوچک باشد معمولا اثر قابل توجهی بر دیوار نمی گذارد اما اگر ابعاد بازشو بزرگ اختیار شود اثر قابل توجهی روی دیوار می گذارد.
دو قسمت دیوار برشی اطراف بازشو توسط تیر همبند به هم متصل می شوند این تیر باعث عملکرد یکپارچه دیوار می شود.در دو حالت اشاره شده در فوق (بازشو با ابعاد کچک و بزرگ) باید اطراف بازشو با آرماتور گذاری تقویت شود.در حالتی که باز شو کوچک می باشد معمولا اتا ۱.۵ برابر فولاد عرضی قطع شده در محل بازشو در طرفین و بالا و پایین بازشو میلگرد قرار داده می شود و در گوشه های بازشو به منظور جلوگیری از بروز ترکهایی که معمولا از گوشه ها شروع حداقل دو میلگرد مورب با قطر ۱۶ میلیمتر قرار داده می شود.
در حالت دوم (بازشو با ابعاد بزرگ) در هر سمت باشو یک دسته از میلگردهای متمرکز قرار می دهد و نیازی به پیش بینی آرماتور دیگری در لبه های قائم بازشو نیست ولی در بالا و پایین بازشوها باید میلگرد کافی برای تامین عملکرد مطلوب قطعاتی که قسمتهای مختلف دیوار را به هم مرتبط می کند (تیر همبند) قرار داده شود.
به علاوه بجای قرار دادن آرماتورهای مورب در گوشه ܣܢܐ ارجح آن است که دو دسته آرماتور قطری که با  تنگ به هم بسته شده و به صورت ضربدری می باشد و عملکرد آن مانند بادبند ضربدری است در قطعات واسط (تیر همبند) پیش بینی شود.این آرماتور ها باید به اندازه۱٫۵ برابر طول مهاری از گوشه های باز شو ادامه یابد.
پاسخ
 سپاس شده توسط شماره مجازی امارات


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان