انجمن سایت کلیدستاننحوه ی تنظیم صورتجلسات در مجامع عمومی شرکت(به همراه نمونه صورتجلسات)زمان کنونی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵، ۱۲:۲۰ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: comreg
آخرین ارسال: comreg
پاسخ 1
بازدید 609

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه ی تنظیم صورتجلسات در مجامع عمومی شرکت(به همراه نمونه صورتجلسات)

نحوه ی تنظیم صورتجلسات در مجامع عمومی شرکت(به همراه نمونه صورتجلسات)

#1
صورتجلسه به نوشته ای گفته می شود که حاوی مذاکرات وتصمیمات اتخاذ شده و مصوبات جلسه های رسمی است.


در طول  تدوین مطالب انواع شرکت های تجاری از مجامع عمومی عادی سالیانه،عادی بطور فوق العاده،فوق العاده و هیئت مدیره سخن گفته شد.من باب یادآوری لازم به توضیح است که مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجمع عمومی که عالی ترین رکن شرکت است بنا به ماده 73 قانون تجارت مشتمل بر انواع ذیل می باشد:
1-مجمع عمومی موسس
2-مجمع عمومی عادی
3-مجمع عمومی فوق العاده
اما باید دید که تنظیم صورتجلسات در مجامع فوق چگونه است و چه تصمیمی به موجب چه نوع صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد.
همان گونه که در مقالات قبلی ذکر شد،هر نوع تغییری در اساسنامه ی شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد.بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه  جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند،که در این صورت نکات ذیل را  ضمن انشاء و نگارش موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:
1-عنوان صورتجلسه،«صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده»
2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت  و شماره ثبت
3-سرمایه ثبت شده ی شرکت
4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها
6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)
7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا موادی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن
به عنوان مثال افزایش سرمایه،که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.
یا نقل و انتقال سهام با نام  که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسه قید می شود.سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.
آنگاه صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی :
عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده
1-عنوان صورتجلسه«صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت
3-سرمایه ی ثبت شده ی شرکت
4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)
6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:
الف)اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها
ب)بارزسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان
ج)تعیین روزنامه کثیرالانتشار
د)تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط
سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.
صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.

صورتجلسه ی هیئت مدیره:
بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.
1-عنوان صورتجلسه«صورتجلسه ی هیئت مدیره»
2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت
3-محل و تاریخ ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن
4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.
5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبیبن در جلسه خاتمه می یابد.
تذکرات:
*شرکت کنندگان در جلسه ذیل صورت جلسه را می بایست امضاء نمایند . ( قدر مسلم نخست نام و نام خانوادگی خود را به طور خوانا مرقوم داشته و در کنار آن امضاء خواهند نمود . ) 
*در مواردی که صورت جلسه در چند صفحه تنظیم می گردد امضاء ذیل تمام صفحات به وسیله شرکت کنندگان الزامی است و قید نام در جنب امضاء فقط در صفحه آخر خواهد بود . 
*ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام (مواد 278 و 279 و بعد ل.ا.ق.ت)
صورت جلسه هیات مدیره شرکت ................(سهامی خاص)
جلسه هیات مدیره شرکت ..................(سهامی خاص) درساعت...............روز...............مورخ..............با حضور کلیه ی اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید.
ابتدا آقای...................رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اقدامات انجام شده برای تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام بیان داشتند و اضافه نمودند که برای انجام این منظور باید اقدامات ذیل معمول گردد:
1-تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام.
2-تهیه و تنظیم اساسنامه جدید با توجه به مقررات قانون شرکت های سهامی عام.
هیات مدیره با توجه به مراتب فوق مذاکرات لازم انجام و تصمیمات به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ نمود:
1-تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام و تهیه مقدمات لازم و تنظیم اساسنامه جدید.
2-مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده برای ساعت..........روز............مورخ..............در محل شرکت تشکیل و از کلیه سهامداران دعوت به عمل آید تا نسبت به موارد ذیل شور و مذاکره و اتخاذ ذتصمیم به عمل آید:
الف-تصویب تبدیل شرکت.............(سهامی خاص) به شرکت................(سهامی عام)
ب-تصویب اساسنامه جدید شرکت که با عنایت به مقررات قانونی تنظیم خواهد شد.
ج-تصویب ارزیابی و اظهارنظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد دارایی و اموال و ماشین آلات شرکت که برای تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام ضروری می باشد.
د-تصویب اقداماتی که برای قبول سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران باید صورت گیرد.
ه-اعطاء اختیارات لازم برای هیات مدیره که کلیه تصمیمات متخذه مجمع عمومی فوق العاده را اجرا نماید.
و-مدیر عامل شرکت موظف است تصمیمات فوق را اجرا نماید.
جلسه در ساعت...............خاتمه یافت.
امضاء هیات مدیره

نمونه صورت جلسه مجمع موسسین شرکت..............(سهامی خاص)
بسمه تعالی
مجمع عمومی موسسین
صورت جلسه مجمع موسسین شرکت...............(سهامی خاص)
اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در ساعت...........صبح/بعد از ظهر مورخ.........با حضور صد در صد اعضاء موسسین بشرح ذیل در محل شرکت واقع در خیابان ............کوچه .................پلاک..............تشکیل گردید:
1-آقای ............فرزند.........شناسنامه شماره........صادره از .........تعداد ............سهم بانام/بی نام
2-
3-
4-
مجمع عمومی پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران و احراز کلیه سرمایه شرکت و پرداخت نقدی 35% مبلغ اسمی هر سهم به حساب شماره .......بانک.......شعبه .........و بحث و بررسی در مورد موضوع شرکت ابتدا هیات رئیسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای/خانم...بعنوان رئیس جلسه
2-آقای/خانم.....بعنوان ناظر
3-آقای/خانم...........بعنوان ناظر
4-آقای/خانم...........بعنوان منشی
مجمع عمومی پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران و احراز کلیه سرمایه شرکت و پرداخت نقدی 35% مبلغ اسمی هر سهم به حساب شماره..........بانک..........شعبه......و بحث و بررسی در مورد موضوع شرکت ابتدا هیات رئیسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای/خانم.................بعنوان رئیس جلسه
2-آقای/خانم................بعنوان ناظر
3-آقای/خانم..............بعنوان ناظر
4-آقای/خانم.............بعنوان منشی
متعاقباَ از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام و در نتیجه همه اعضاء به اتفاق آراء درباره موضوعات مشروحه ذیل:
1-استماع گزارش موسسین
2-بررسی و تصویب اساسنامه شرکت
3-انتخاب هیات مدیره
4-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
که دستور جلسه موسسین در مورد تاسیس شرکت قرائت و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
ب-اساسنامه شرکت مشتمل بر..............ماده قرائت و تصویب و به امضاء کلیه موسسین رسید.
ج-هیات مدیره از آقایان/خانم1-.......2-...............3-............4-.........برای مدت دو سال به عضویت هیات مدیره انتخاب شدند.
ه-روزنامه ..........بعنوان روزنامه کثیرالانتشارر جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
و-افراد انتخاب شده با امضاء ذیل صورتجلسه سمت ها و مسئولیت های خود را قبول نمودند.
ز-مجمع به آقای...........وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت و مصوبات مجمع و درج آگهی و هر اقدامی که لازم است معمول دارد.
مجمع در ساعت............صبح/بعد از ظهر خاتمه یافت.
محل امضاء هیات رئیسه 
امضاء هیات مدیره و بازرسان

انتخاب هیات مدیره
بسمه تعالی
انتخاب هیات مدیره 
اولین جلسه هیات مدیره شرکت................(سهامی خاص)
اولین جلسه هیات مدیره شرکت...............(سهامی خاص) در ساعت.....صبح/بعد از ظهر مورخ...........در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم به عمل آمد:
الف-تعیین سمت و اعضاء هیات مدیره
1-آقای..............به عنوان رئیس هیات مدیره
2-آقای.............به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
3-آقای.............به عنوان مدیر عامل
4-آقای............به عنوان عضو هیات مدیره
ب-صاحبان اعضاء مجاز
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و وغیر و با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت(یا با امضاء دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت)معتبر می باشد.
ج-هیات مدیره به آقای...............وکالت داد تا کلیه تشریفات مربوط به ثبت تصمیمات فوق را انجام داده و دفاتر اداره ثبت شرکت ها را از طرف آنان امضاء نماید.
محل امضاء هیات مدیره

مجمع عمومی سالیانه
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت............(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت...........(سهامی خاص) ساعت...........صبح/بعد از ظهر روز......مورخ.........با حضور کلیه سهامداران بشرح ذیل در محل شرکت تشکیل گردید:
1-آقای..................تعداد سهام..................
2-آقای..................تعداد سهام..................
3-آقای..................تعداد سهام..................
4-خانم .................تعداد سهام.................
مجمع عمومی پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدواَ هیات رییسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای.................به عنوان رئیس جلسه
2-آقای................به عنوان ناظر
3-خانم...............به عنوان ناظر
4-آقای..............به عنوان منشی
پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف-قرائت دستور جلسه
دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت
2-تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
3-تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها
4-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
5-انتخاب مدیران
6-تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت
7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
ب-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت،قرائت شد و توضیحات کافی در مورد هر یک از آن ها به استماع مجمع رسیده و سوالات صاحبان سهام در مورد گزارش بازرس قانونی و صورتحساب های مالی مورد توجه قرار گرفت.
ج-رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان و حساب های مالی
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس/بازرسان شرکت،برای سال منتهی به ماه و سال..........به شرح مذکور در صفحات .........تا ..........گزارش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت سود ویژه /زیان شرکت به میزان..........ریال می باشد.همچنین تعدیلات مربوط به سنوات مالی گذشته مورد تصویب مجمع واقع گردید.
د-تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها
تقسیم سهم سودی به مبلغ .............ریال بین صاحبان سهام از محل..........مقرر گردید و علاوه بر میزان 5 درصد از سود ویژه سالیانه که باید طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به حساب اندوخته قانونی انتقال یابد مبلغ..........ریال از محل..............به اندوخته ها منتقل گردد.
ه-انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت
آقای ...............به سمت بازرس اصلی و آقای...................به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
و-انتخاب مدیران
آقایان:1-............2-...............3-.............4-..........خانم به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ز-تعیین خط مشی و تصویب بودجه سال آتی
..................
ح-تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت
روزنامه ...........به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
جلسه در ساعت..............خاتمه یافت.
ط-مجمع به آقای............وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب و درج آگهی هر اقدامی که لازم است معمول دارند.
محل امضا هیات رئیسه
1-آقای.............رئیس مجمع
2-آقای............ناظر
3-خانم............ناظر
4-آقای..........منشی
محل امضاء مدیران و بازرسان

افزایش سرمایه
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت..................(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........(سهامی خاص) ساعت صبح/بعد از ظهر روز مورخ...........به تجویز ............تبصره ذیل ماده 97 متن اصلاحی قانون تجارت با حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل در محل شرکت تشکیل گردید:
1-آقای................دارنده .................سهم
2-آقای...............اصالتاَ و ولایتاَ دارنده...............سهم
3-خانم.............دارنده............سهم
4-آقای............دارنده............سهم
ابتداء آقای.............رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری یکه استحضار دارند غرض از تشکیل مجمع امروز استماع گزارش هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه است،مجمع پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدواَ هیات رئیسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای...............به عنوان رئیس جلسه
2-آقای..............به عنوان ناظر
3-خانم.............به عنوان ناظر
4-آقای............به عنوان منشی
مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
1-گزارش هیات مدیره و توضیحات مدیر عامل درباره لزوم افزایش سرمایه شرکت استماع و پس از شور و تبادل نظر مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء تصویب کرد که سرمایه شرکت به مبلغ ...........ریال افزایش یابد و ماده ..........اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد:
"ماده .............سرمایه و سهام شرکت:سرمایه شرکت مبلغ..............ریال است که به ............سهم ..........هزار ریالی بی نام/با نام تقسیم و تماماَ پرداخت شده است."
نظر به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ...............خاتمه یافت.مجمع به آقای .........وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و درج آگهی در روزنامه هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد.
محل امضاء هیات رئیسه مجمع

انتخاب هیات مدیره
بسمه تعالی
انتخاب هیات مدیره
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت..............(سهامی خاص) بر طبق دعوت قبلی و به تجویز تبصره ذیل ماده 97 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت.........سهامی خاص در ساعت...........روز...........مورخ.............یا حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل در محل شرکت تشکیل گردید:
1-آقای................دارنده.................سهم
2-آقای................دارنده.................سهم
3-آقای................دارنده.................سهم
4-آقای................دارنده.................سهم
ابتدا آقای .......رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که اطلاع دارند منظور از تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده امروز انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره شرکت می باشد.
سپس مجمع مبادرت به انتخاب هیات رئیسه به شرح ذیل نمود:
1-آقای................به عنوان رئیس جلسه
2-خانم...............به عنوان ناظر
3-آقای.............به عنوان ناظر
4-آقای............به عنوان منشی
پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح ذیل اخذ تصمیم نمود:
آقایان:1-.............2-...............3-............4-...............برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند.
چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت .................خاتمه یافت.
مجمع به آقای.............وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب فوق و درج آگهی در مطبوعات اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه مجمع............هیات مدیره

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .........................با مسئولیت محدود
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..................با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ...............با حضور کلیه شرکاء در ساعت................روز.....................مورخ.............در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1-در مورد وضعیت حقوقی شرکت بحث و مذاکره شد و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
2-اساسنامه مشتمل بر .............ماده به تصویب و امضاء کلیه سهامداران رسید.
3-سرمایه شرکت مبلغ..........ریال که به ...............سهم هزار ریالی با نام/بی نام تماماَ پرداخت گردید که با توجه به میزان سهم الشرکه شرکاء میزان سهام هر یک از سهامداران شرکت به شرح ذیل تعیین گردید:
الف-آقای..............دارنده..........سهم.................بانام/بی نام
ب-آقای..............دارنده............سهم.................بانام/بی نام
ج-آقای..............دارنده............سهم..................بانام/بی نام
د-آقای..............دارنده............سهم..................بانام/بی نام
4-پس از تبدیل نوع شرکت به سهامی خاص به تجویز ماده 88 قانون اصلاحی 1-...........2-...........3-...........4-...........خانم..............به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
5-برای تعیین بازرس اصلی و علی البدل بحث و مذاکره شد و پس از اخذ رای آقای .............به سمت بازرس اصلی و آقای.............به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
6-روزنامه ...............به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین کردند.
7-افراد انتخاب شده با امضاء ذیل صورتجلسه سمت ها و مسئولیت های خود را قبول نمودند.
8-مجمع به آقای................وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت و مصوبات مجمع و درج آگهی در مطبوعات و هر اقدامی که لازم است معمول دارد.
محل امضاء هیات مدیره
محل امضاء هیات مدیره و بازرسان

انحلال شرکت
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت.................(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...............(سهامی خاص) در ساعت..........روز..............مورخ............با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح ذیل(با حضور دارندگان...........سهم از کل................سهام شرکت) در محل شرکت تشکیل گردید:
1-آقای.............دارنده..............سهم
2--آقای.............دارنده..............سهم
3-آقای.............دارنده..............سهم
4-آقای.............دارنده..............سهم
ابتدا آقای.............به سمت رئیس جلسه و آقایان .............و..................به سمت نظار و خانم ............به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند و پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:
شرکت..........(سهامی خاص) به علت.............منحل اعلام و ........به سمت مدیر تصفیه/هیات تصفیه  انتخاب شدند/شد.محل تصفیه ...........می باشد.
هیات تصفیه/مدیر تصفیه اقرار به دریافت دارایی و دفاتر و اسناد شرکت نمود و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند/نمود.
چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت .............خاتمه پذیرفت.
امضاء هیات رئیسه
هیات تصفیه/مدیر تصفیه
[عکس: logo.png]
پاسخ
 سپاس شده توسط شماره مجازی امارات ، تلگرام ضد فیلتر 2023


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان